ВАС потвърди конфликта на интереси на бившия главен архитект на Стара Загора

С решение на Върховния административен съд (ВАС) окончателно потвърди решение за установяване на конфликт на интереси, постановени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), съобщиха от комисията.

Със свое решение ВАС е препотвърдил решението на Административен съд-Стара Загора и решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на В. Грозева като главен архитект на община Стара Загора.

В рамките на своите правомощия, на датата 5 юни 2020 г. е издала заповед № 19-13-65/05.06.2020 г., с която е разрешила да се допусне изработване на ПУП в частен интерес на свързано с нея лице – „В и В архитекти“ ЕООД, с управител арх. В. Георгиев, неин съпруг.

Дарик

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram