Български и британски представители на „Надежда и домове за деца“ посетиха областната администрация в Стара Загора

Областният управител Ива Радева се срещна с представители на британската организация „Надежда и домове за деца“ и част от ръководството на организацията в „Надежда и домове за деца“ – Клон България. В разговора участваха Пит Гарет, директор „Глобални програми“, и Георги Симеонов, изпълнителен директор на Клон България.

„Надежда и домове за деца“ е посветила своята дейност изцяло на деинституционализация на деца, лишени от родителски грижи, а крайната цел е пълното премахване на институциите за деца и настаняването им в приемни семейства. „Нашата мисия е да работим за свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институционалната грижа“, каза още в началото на срещата Пит Гарет. 

Британските и българските представители на организацията посетиха Стара Загора, за да видят на място напредъка на процеса по деинституционализация на деца, както и превенцията по изоставяне на деца в рискови семейства. От 8 години „Надежда и домове за деца“ работи по тези дейности в партньорство с Областна администрация чрез Областен координационен механизъм. В рамките на своята визита гостите посетиха няколко семейства, с които се работи на терен за превенция на изоставяне, Дома за медикосоциални грижи за деца в града и Център за настаняване от  семеен тип за деца с увреждания в кв. „Кольо Ганчев“.

„Областният координационен механизъм в Стара Загора е пример за отлично взаимодействие между държавните институции и неправителствения сектор. Когато има сътрудничество, нещата се случват, а тук за изкарването на децата от домовете и за превенцията на изоставянето е направено много“, каза Георги Симеонов. Той посочи като основно предизвикателство пред хората, занимаващи се с проблема, липсата на достатъчно приемни семейства.

„Впечатлена съм от Вашата дейност и отдаденост на каузата“, обърна се към представителите на „Надежда и домове за деца“ областният управител. Тя напомни, че чрез Областния координационен механизъм в Стара Загора досега са подкрепени над 100 семейства. На част от тях са осигурени общински жилища, на деца в тежко социално положение са били осигурени помощи според техните нужди. Областна администрация организира различни събития, за да популяризира стратегията за деинституционализация и приобщаване на деца към приемни семейства. „Надявам се след една година, когато дойдете отново, да има още спасени деца, които са намерили своя нов дом“, каза г-жа Радева.

„България напредна много по отношение на извеждането на деца от социалните домове. Ще продължим да работим във вашата страна, защото имаме подкрепа от властите и виждаме добрите резултати“, каза в заключение Пит Гарет.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram