Бум при строителство на жилища

През първото тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 46 жилищни сгради със 158 жилища в тях и 16 479 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради със 70 452 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 35.3%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 32.8% и 34.0%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 38.6%, докато тяхната РЗП се увеличава със 123.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 27.8%, но  жилищата в тях и разгънатата им застроена площ са по-малко респективно с 10.2% и 31.6%. Започнатите други видове сгради намаляват с 51.8%, докато общата им застроена площ нараства със 154.9%.

www.nsi.bg

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram