Административният съд в Ст.Загора затвори врата до 13 април

 Във връзка с извънредното положение в страната Председателят на Административен съд – Стара Загора издаде Заповед № РД – 40/ 16.03. 2020 г. в  която се оказва как ще продължи дейността на съда през периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г.

Преустановява се разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
– Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;
– Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
– Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.
Забранява се достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1.
Забранява се достъпът на магистрати и съдебни служители в съдебната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно изготвения и утвърден график за работа.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram