Евродепутатът Цветелина Пенкова и младежите на БСП стартират конференции „Когато младите говорят…#EUphoria” в 12 града в страната

Евродепутатът Цветелина Пенкова, съвместно с Младежкото обединение на Българската социалистическа партия, стартира поредица от събития под надслов „Когато младите говорят…#EUphoria“

Цветелина Пенкова и Младежкото обединение на БСП организират в 12 града в страната конференции – дискусии под надслов „Когато младите говорят…#EUphoria”.  Събитията са вдъхновени от общоевропейската инициатива „Конференция за бъдещето на Европа“, която се провежда в целия ЕС от месец юни тази година до лятото на 2022 г.

Кампанията стартира на 17.06.2021 г. в гр. Русе и приключва на 07.07.2021 г. в гр. София. Мероприятията ще обхващат най-приоритетните теми на Европейския съюз, сред които зеления преход и кръговата икономика, изграждането на зелени градове и културни центрове на бъдещето, образованието, здравеопазването, спорта, модерното земеделие, ролята на младите в социалната система, младежката заетост, туризма и развитието на курортите, културно-историческото наследство, цифровизацията, умните градове и много други.

В дискусиите ще се включат представители на редица асоциации, неправителствени организации, университетски сдружения, общественици и най-вече млади обществено-ангажирани български граждани.

 
„Конференцията за бъдещето на Европа има реален шанс да доведе до изменения на Договора за ЕС и да въведе постоянен механизъм за гражданско участие. Нашите събития целят именно това – да ангажират максимален брой хора от България да се включат в процеса по изготвяне на бъдещите европейски политики. След всяко събитие в даден град ще бъде избирана конкретна инициатива, предложена по време на дискусиите, която да бъде включена в онлайн платформата на Конференцията за бъдещето на Европа.“, заяви Цветелина Пенкова.

Включете се в събитията:

Русе на 17.06.2021 г./ Тема: Изграждането на зелен град и културен център на бъдещето

Силистра на 18.06.2021 г./ Тема: Работните места на младите в България   

Варна на 19.06.2021 г. / Тема: Кръговата икономика на брега на Черно море

Пловдив на 22.06.2021 г. / Тема: Образованието като ценност и капитал за реализация

Ямбол на 23.06.2021 г. / Тема: Модерното земеделие и пчеларство

Бургас на 24.06.2021 г. / Тема: Черноморският бряг и дивото къмпингуване

Смолян на 28.06.2021 г. / Тема: Ролята на младите в социалната сфера

Благоевград на 30.06.2021 г. / Тема: Модернизация на здравните заведения

Плевен на 01.07.2021 г. / Тема: Зелена енергия и чиста околна среда

Велико Търново на 02.07.2021 г. / Тема: Туризъм и културно-историческо наследство

Самоков на 05.07.2021 г. / Тема: Развитие и курорти от алпийски тип

София на 07.07.2021 г. / Тема: София – град на бъдещето

Подробна информация за местата на провеждане –

https://www.facebook.com/events/339446137744407/?ref=newsfeed

Конференцията за бъдещето на Европа е поредица от водени от гражданите дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и да помогнат за оформянето общото европейско бъдеще.

Конференцията отбеляза своето символично начало на 9-ти май 2021 г. на Деня на Европа.  Събитията ще продължат до пролетта на 2022 г. Тя представлява възможност за европейските граждани да обменят мнения и идеи за предизвикателствата и приоритетите на ЕС. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност.

Целта на събитията е европейските теми да стигнат до максимален брой хора от всички възрасти и да произведени конкретни инициативи, които да се включат в платформата на Конференцията за бъдещето на Европа. По този начин ще се засили ролята на ЕС на световната сцена.

Основните направление ще са изменение на климата и околна среда, здравеопазване, по-силна икономика, социална справедливост и работни места, ценности и права, върховенство на правото, сигурност, цифрова трансформация, европейска демокрация, миграция, образование, култура, младеж и спорт. До пролетта на 2022 г. се очаква конференцията да изготви заключения и да формулира насоки за бъдещето на Европа.За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram