Кандидатите за народни представители от ПП ДПС за Старозагоски избирателен район – достойни и енергични хора

Представяме на Вашето внимание достойните кандидати за народни представители от ДПС за Старозагорски избирателен район. Гласувайте за ДПС!


Водач на листата с кандидати за народни представители от ДПС от област Стара Загора е Халил Летифов.1.ХАЛИЛ Реджепов ЛЕТИФОВ
Роден е на 16.04.1979 г. в гр. Смолян
Образование:
Бакалавър по „Стопанско управление” – 2008 г., Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“
Магистър по „Психология на управлението” – 2016 г., ПУ „Паисий Хилендарски“
Народен представител от 2013-2014 г. в 42-то НС, 2017 г.- до момента в 44- то НС
Семейно положение: женен, с две деца
Халил Летифов е зам.-председател на ПП „Движение за права и свободи”, Зелен пакт – Транспорт, информационни технологии.
Зам.-председател на ПГ на ДПС
Председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 44-то НС.
Завършил е Училище за политика – випуск 2007- 2008 г.
Халил Летифов е водач на листата на ДПС и в област Благоевград.


2. Д-р ТУНДЖАЙ Рамадан ЙОЗТЮРК
Роден на 4.12.1978 г. в гр. Пловдив;
Завършил Медицинския факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора;
Има специализация по „Офталмология“ и „Здравен Мениджмънт“ в СУ;
От 2010 г. работи в Стара Загора и Казанлък като специалист по очни болести;
През 2013-2014 г. е зам.-областен управител на Област Стара Загора;
Общински съветник в Община Стара Загора, втори мандат;
Семеен, с едно дете.


3. ШЕНДОАН ХАЛИТ
Роден на 02.06.1987 г.
Завършил е “Стопанско управление” – бакалавърска степен, в гр. Пловдив;
Завършил е “Икономически анализ и проекти за регионално развитие” – магистърска степен, в Тракийски университет – Стара Загора;
Докторант по “Социално управление”;
Семеен, с две деца.
Председател на областен съвет на ДПС-Стара Загора
Народен представител в 42-ро Народно събрание
Председател на Общински съвет-Павел баня в мандат 2015-2019
Заместник-кмет на община Павел баня – от 2019 г. насам.


4. НИКОЛАЙ Тонев КОЛЕВ
Роден на 8 януари 1957 г., зодия Козирог;
Семеен;
Завършил е висше образование;
Има отличен опит в управлението, тъй като е пети мандат кмет на община Гълъбово (от 2003 г. до днес).


5. ЮЛИЯ Емилова КЕХАЙОВА
Родена на 24.08.1988 г. в гр. Казанлък
Завършила е бакалавърска степен “Телекомуникации” в Технически университет – гр. София; дипломиран инженер
Обучава се в магистърската програма “Финансов мениджмънт“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив
Завършила е Лятна академия за либерални политики
Акаунт-мениджър в Телекомуникационна компания
Семейна, с едно дете


6. ОРХАН Кемалов АСАНОВ
Роден на 14.02.1972 г.
Завършил е бакалавърска степен “Стопанско управление и мениджмънт“ в гр. Благоевград, випуск 2008 г.
Председател на Общински съвет на ДПС – община Чирпан – пет мандата
Общински съветник трети мандат в Общински съвета – Чирпан
Развива собствен бизнес
Кемеен, с две деца. Дядо на две внучета.
От 24 години е в ДПС


7. ДЖЕНАЛ Ниази ТОПАЛОВА
Родена на 14.08.1992 г.
Завършила е бакалавърска степен “История и Педагогика“ в СУ “Климент Охридски” – гр. София
Завършила е и “Бизнес Администрация“- магистърска степен
Общински съветник в Община Павел баня
Председател на комисията по образованието в Общински съвет – Павел баня
Земеделски производител / собствен бизнес

8. ЮЗЕИР Али КЕНАН
Роден на 30.10.1985 г. в гр. Казанлък
Завършил Професионална гимназия
Общински съветник от ДПС в Община Казанлък
Областен председател на Младежко ДПС в област Стара Загора


9. МЕХМЕД Неджими ЗЕЙНЕЛ е на 39 години от село Бузовград, община Казанлък.
Завършва бакалавърската си степен в Тракийски Университет – гр. Стара Загора – специалност „Зооинженер“, след което и магистърска степен по специалност „Рибовъдство и аквакултури“.
В момента продължава да се обучава в Стопанска академия „ Д. А. Ценов“, гр. Свищов, в магистърската програма “Стопанско управление” – „Фирмен мениджмънт и контролинг“.
Участва в няколко научни колектива, работещи по различни теми в сферата на животновъдството. Съавтор на научни публикации в национални и международни списания.
Владее немски, английски и турски езици
Притежава множество следдипломни квалификации, някои от които са: Експерт окачествяване в стокови борси, митници и тържища; Разработване, управление и мониторинг на програми и проекти, финансирани от Европейски структурни фондове;
Притежава сертификати от различни институции относно получена експертиза за въвеждане на стандарти ISO за качество в системите за управление.
Участвал в обучение от Института по Публична администрация, относно въвеждане на електронно управление;
Преминал дългосрочни стажове и специализации в сферата на селското стопанство в Република Швейцария.
Участва като гост лектор в редица форуми, включително в академичните среди, свързани с темите: успешно менажиране в сферата на селското стопанство и младежко предприемачество.
Започва професионалния си стаж, като Зооинженер в животновъден комплекс.
През 2006 г. постъпва на работа като експерт в Държавен фонд „Земеделие“, а от 2013 година до момента заема длъжността Директор на Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“, гр. Стара Загора.
Дипломант на „Младежка академия за Либерални политики“, със сертитфикат от фондация „Фридрих Науман“.
Взема активна роля в Младежко ДПС от 2004 година, от 2006 до 2013 г. е общински председател на Младежко ДПС – Стара Загора.
Два последователни мандата оглавява и областния съвет на младежко ДПС – Стара Загора до 2020 г.


10. ВАСИЛ Тодоров ВАСИЛЕВ
Роден е на 26.07.1977 г. в гр. Раднево
Завършил е висше образование – специалност “Икономика и мениджмънт”
Работи като управител на фирма
Семеен, с три деца


11. КЕНАН Шакир САИД
Роден на 19.08.1981 г. в гр. Казанлък
Кмет на с. Копринка от 2019 г.
Семеен, с едно дете


12. ДОНИКА Бончева БОЙЧЕВА
Родена на 25.08.1991г. в гр. Стара Загора
Завършила е специално образование
Семейна
Работи като продавач – консултант
Председател на Младежко ДПС в Община Опан
Владее турски език


13. СУАТ Мехмед МУРАТ
Роден на 30.01.1995г. в Стара Загора
Бакалавър по “Рехабилитация” в Тракийски университет – гр. Стара Загора
Общински председател на Младежко ДПС в Община Павел Баня
Мениджър “Продажби” в частна фирма
Семеен, с едно дете


14. ИВАН Енев КОСТАДИНОВ
Роден е на 25 януари 1975г.в гр. Нова Загора
Завършил е Висш Богословски институт – гр. Велико Търново
В процес на дипломиране е по специалност “Начална и предучилищна педагогика” във Великотърновския университет
Езици – немски, английски и руски
Кмет на с. Калитиново – втори мандат, от ДПС
Председател на ДПС – с.Калитиново
Член на Областен съвет на ДПС – Стара Загора


15. ЗЕЙНЕЛ Фаик СЕЛЯЙДИН
Роден на 17.08.1988 г. в гр. Казанлък
Магистър по „Финанси“ в УНСС, гр. София
Семеен, с две деца
Общински съветник в Общински съвет – Павел баня
Общински председател на структурата на ДПС в Община Павел баня
Владее английски и турски език


16. МЕТИН Ялзер КАЧАН
Роден на 17.11.1999г. в гр. Казанлък
Завършил средно образование в ПМГ „Никола Обрешков, гр. Казанлък
Студент в Лесотехнически унуверситет, гр. София, специалност “Горско стопанство”
Член на Областен съвет на Младежко ДПС – гр. Стара Загора
Завършил Лятна академия за Либерални политики към фондация “Фридрих Науман”
Владеее английски, турски и руски езици


17. ВАЛЕНТИН Валентинов ГЕОРГИЕВ
Роден на 10 май 1978 в гр. Стара Загора
Завършил Руска гимназия СУ “ Максим Горки“ – гр. Стара Загора
Впоследствие Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ със специалност “Международни икономически отношения с френски език” – бакалавърска степен
С трудов стаж в Агенция по държавни вземания-гр. Стара Загора
Мениджър корпоративни клиенти към “Уникредит Булбанк”
По настоящем – земеделски производител


18. ХЪЛМИЕ Смаил СМАИЛ
Родена на 29.07.1993 г.
Бакалавър „Анализ и контрол на химични науки“, специалист химик – аналитик
Младежки председател на ДПС – с. Осетеново, общ. Павел баня
Общински съветник от Община Павел баня, председател на Комисията по “Законност, общество и екологичен ред, сигурност, жалби и сигнали”
Завършила е есенна академия за Либерални политики през 2018г. и обучение за Обучител към Фондация “Фридрих Науман”
Работи като осигурителен посредник и банков служител.


19. СУНАЙ СЕЛИМОВ е на 29 г., неженен;
Студент последна година в Тракийски унивеситет – Стара Загора – специалност “Аграрно инженерство”;
Кмет на с. Хаджидимитрово (община Казанлък) от 2019 г. насам; Вече тринадесет години е в Младежката структура на ДПС в община Казанлък
Бил е общински председател на Младежко ДПС- Казанлък.


20. АХМЕД Абдула МЕХМЕД
Магистър – Машинен инженер
Общински председател на ДПС – Казанлък
Общински съветник в Общински съвет – Казанлък – мандат 2011 – 2015 г. и мандат 2015 – 2019 г.
Заместник-кмет на Община Казанлък от 2019 г. досега


21. РИДВАН Байрям ИЛЯЗ
Роден на 22.10.1974 г.
Бакалавър по Икомомика
Заместник-председател на Общински съвет – Казанлък и общински съветник втори мандат
Занимава се със собствен бизнес
Семеен, с две деца


22. МЕСУТ Илхан ЮРКЮШ
Роден на 26.07.1995 г.
Завършил магистратура – “Кинезотерапия“ в НСА
Към момента се обучава в магистър „ Маркетинг и мениджмънт“
Работи в частния сектор
Член на младежко ДПС


Купуването и продаването на гласове е престъпление.

4-ти април 2021г.. Нека всички да гласуваме! Защото всичко зависи от нашия глас. Промяната, настоящето и бъдещето. Те са в твоята бюлетина. МГ Вис виталис ви призоваваме Да гласуваме на 4-ти април.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram