Мариан Цонев: Заедно ще продължим да градим

Всеки носи, едно място на по-специално място в сърцето си.
Гурково е моето място, моят дом, моето семейство, моите приятели, моите съграждани. Заедно ще продължим да градим.

Какво ни предстои?
-Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Гурково.

 • Изграждане на пречиствателна станция за питейни води
 • Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води
 • Асфалтиране на улици
  ⁃ Ремонт на тротоари
  ⁃ Обновяване на стадиона
  -Ремонт на читалище „Войвода Генчо Къргов-1920“.
  -Изграждане на компостираща площадка.
 • Реконструкция на подпорна стена до „Вигалекс“
  -Изграждане на подпорна стена в кв.Лозенец-юг
  -Ремонт на ДГ „Латинка“ в гр.Гурково.
  ⁃ Изграждане на общинска фотоволтаична централа
  -Ще кандидатстваме по програма за саниране на блоковете
 • Ще продължим с изграждане на детски площадки
  ➢ Ще продължим с изграждане на спортни площадки
  ⁃ Поставяне на светлоотразители на пешеходни пътеки
  ⁃ Ремонт на централния площад пред читалището.
  ⁃ Нови парко места.
  ⁃ Ремонт и обновяване на площадката за тенис корт.
  ⁃ Ще продължим да подпомагаме пенсионерските клубове
  ⁃ Ще създадем програма за стимулиране на млади семейства с деца
  ⁃ Ще продължим предоставянето на услугата “ Топъл обяд”
  ⁃ Ще продължим с предоставяне на социалната услуга “ Помощ в дома”
  ⁃ Ще продължим да предоставяме храна чрез домашен социален патронаж
  ⁃ Социални програми за заетост
 • Създаване на мобилни екипи за
  осигуряване на медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни места.
 • Възстановяване на обществения транспорт до населените места
 • Ще продължим да празнуваме всички празници от културния календар на Община Гурково

Паничерево
-Асфалтиране на улици и ремонт на тротоари
-Доизграждане на физкултурен салон
-Ремонт на младежки клуб
-Ремонт на читалището
-Изграждане на детска площадка
-Изграждане на спортна площадка

 • Поставяне на банкомат
 • Осигуряване на междуселищен транспорт
 • Откриване на аптека

Конаре
-Асфалтиране на улици и ремонт на тротоари
-Ремонт на пенсионерски клуб
-Ремонт на читалището
-Разрешаване на проблема с питейна вода
-Изграждане на детска площадка
-Изграждане на спортна площадка
⁃ Поставяне на банкомат
⁃ Ремонт и реставрация на църквата
⁃ Възстановяване на вадите за напояване
⁃ Осигуряване на междуселищен транспорт

 • Реновиране на парка
 • Създаване на младежки клуб
 • Създаване на социален дом сградата на бившето училище

Димовци
Лява река
Пчелиново
⁃ Асфалтиране на улици и ремонт на тротоари

 • подмяна и ремонт на водопроводната мрежа
 • Развитие на туризма

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram