Възраждане: Огромен провал на управлението на ГЕРБ в Казанлък е интеграцията на малцинствените групи

През последните 12 години в Казанлък зачестиха противообществените прояви на маргинализираните малцинствени групи. Неоспорим факт е, че общинската администрация на ГЕРБ не предприе никакви ефективни мерки за осъществяване на качествен контрол върху дейности, извършвани от лица, които нарушават обществения ред и сигурност, като застрашават здравето и спокойствието на гражданите. „Възраждане“ многократно сигнализира отговорните институции, но е видно, че липсва правилна политика по отношение на малцинствата. В повечето граждани битува мнението, че не се търсят решения на дадения проблем и хората от малцинствата биват използвани само за гласоподаватели по време на избори. Необходими са строги и адекватни мерки за прекратяване на възможностите за престъпни изяви на маргинализираните групи и устойчива местна политика за тяхната интеграция. В противен случай престъпните прояви ще продължат, а проблемът ще се задълбочи.

Какви мерки ще предприемем ние от „Възраждане“?

  1. Цялостна и пълна подкрепа за полицейските служители при изпълнението на служебните им задължения. Пълноценно сътрудничество и взаимодействие на общинската администрация с Министерството на вътрешните работи, вкл. и с министъра, с цел осигуряване на безопасността и спокойствието на гражданите на община Казанлък. При необходимост взаимодействието ще се осъществява и с помощта на народните представители от региона.
  2. Засилено полицейско присъствие в кв. „Изток“, с цел осигуряване на спокойствието на гражданите както през деня, така и през нощта. Възстановяване дейността на полицейските патрули, които да покрият територията на целия град.
  3. Разполагане на повече контейнери в кв. „Изток“ и превантивни мерки спрямо замърсителите в Казанлък, за да не се допуска повече изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места. Разяснителна кампания сред хората с ниско образование защо е важно да се пазят чисти градът и природата. Взаимодействие с общинските училища и полицията.
  4. Адекватни мерки спрямо хората, дишащи бронз, с цел недопускане на нездравословно за гражданите и вредно за обществото поведение. Общинска програма за лечение на зависимости и активно взаимодействие с полицията и „Социални грижи“.
  5. Адекватни мерки спрямо агресивната просия – недопускане на повече възможности за притесняване на гражданите на публични места. Съвместна дейност със „Социални грижи“ и полицията във връзка с такива прояви.
  6. В селищата извън общинския център Казанлък трябва да се положат максимални усилия да има постоянно полицейско присъствие, като за целта ще се търсят и допълнителни средства. Това е особено валидно за селата, в които се извършват повече престъпления от битов характер.
  7. Изработване и прилагане на дългосрочна общинска стратегия за „добър пример за интеграция“. Поощряване и даване за пример сред малцинствените групи на хора от тези общности, които съумяват да се образоват, да си намерят работа, да създадат хубав дом и са успели да се интегрират в обществото.

Казанлък трябва да се превърне в чист, красив и спокоен град и за живеещите в него, и за многобройните гости, които го посещават. И то целогодишно, не само за Празника на розата.

Време ни е за Възраждане!

Бюлетина №42

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram