Съставиха близо 140 акта след около 6000 инспекции на държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите

Близо 140 акта са съставени в резултат на приблизително 6000 проверки, реализирани от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Данните обхващат периода от 22 март до 24 март включително.

В последните три дни служителите в държавните предприятия са извършили общо 2 771 инспекции по Закона за горите. Близо 1100 обекта за добив на дървесина са минали през контрола. Проверените превозни средства са 806, ловците – 492, риболовците – 16, както и 376 други физически лица. Съставени са 72 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 1,98 плътни куб. м дървесина, 50,87 пространствени куб. м дърва,  4 моторни превозни средства, 3 каруци и още толкова моторни триона.

За същия период горските инспектори от  регионалните дирекции по горите в страната са извършили общо 3151 проверки по спазване на горското и ловно законодателство. Инспектирани са 344 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 488 – за добив на дървесина, 1297  превозни средства, 92 риболовци и 930 физически лица. Написани са общо 84 констативни протокола и 65 акта. Основно установените нарушения са за добив на дървесина от немаркирани дървета и без позволително за сеч, транспортиране и съхранение на немаркирани дърва за огрев и/или непридружени с превозен билет, транспортиране на дървесина с превозни средства, с не функциониращи GPS – устройства, както и с превозни средства, които не са снабдени с проследяващи устройства.

Констатирани са и нередности, свързани с некоректно водене на електронни дневници на обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина, издаване на последващи превозни билети, за количества дървесина, надвишаващи количествата по първично издадените превозни билети и други.       

Задържани са общо 20,00 пространствени куб. м дърва за огрев, 1,65 плътни куб. м обла строителна дървесина, едно моторно превозно средство, 4 каруци и 5 моторни триона.

Служители от РДГ-Пазарджик при извършаване на рутинна проверка на един от входовете на гр. Велинград спират товарно моторно превозно средство, транспортиращо иглолистна обла строителна дървесина. Проверяващите констатират, че за 1,65 плътни куб. м от транспортираната средна строителна дървесина не е придружена с превозен билет. Потърсено е съдействие от служители на МВР, в следствие на което водачът на превозното средство е задържан. Работата по случая продължава. 

В хода на извършена проверка в обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина, намиращ се в село Борино, на територията на Държавно горско стопанство – Борино, служители от РДГ-Смолян установяват, че изградената система за постоянно видеонаблюдение на вход/изход на обекта не отговаря на нормативните изисквания за контрола и опазването на горските територии. Нарушението е, че видеосистемата не осигурява записи от изображенията за последните 30 дни. Съставен е  акт, с който е спряна дейността на обекта, за срок от три работни дни. Предстои да бъде съставен и акт на собственика/ползвателя на обекта.

На 24.03.2022 г. служители на РДГ- Велико Търново са констатирали, че физически лица извършват сеч на 37 броя дървета, немаркирани в основата си с контролна горска марка. Незаконно отсечените дървета попадат в обект за добив на дървесина,  намиращ се в горска територия – държавна собственост, стопанисвана от Държавно ловно стопанство – Росица. За установеното нарушение по Закона за горите са съставени три акта. Задържани са два моторни триона. По случая от РУ на МВР гр. Севлиево е образувано досъдебно производство.   

Служители на РДГ-София са извършили проверка на обект за добив на дървесина, намиращ се в землището на село Джурово, община Правец, на която е установено, че в съседство на обекта за добив на дървесина от горска територия – частна собственост, за която няма издадено позволително за сеч, са добити общо 10 броя дървета, немаркирани в основата им с контролна горска марка. След оказано съдействие от служители на МВР е установен нарушителят, на който служителите на РДГ-София са съставили акт и са задържали незаконно добитата дървесина.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram