Ако приемем отговорите на ”Държавния резерв” за достоверни, следват още по-неприятни въпроси!

Ако приемем отговорите на Агенцията за достоверни СЛЕДВАТ ОЩЕ ПО -НЕПРИЯТНИ ЗА ТЯХ ВЪПРОСИ. Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси регламентира ясно и недвусмислено задълженията на Агенцията.

Това обясни във Фейсбук Румяна Ченалова по повод отговора на „Държавния резерв“ относно публикация на Фрог нюз, че жизненоважни апарати за обдишване, които са обявили за продан през Стоковота борса  дни преди кризата с коронавируса у нас, са много стари.  

От отговора на „Държавния резерв“, подчинен на МС, произтичат още по-важни въпроси, които касаят живота и здравето на целия български народ. Ето  какво пише Ченалова:

1.Кога е правено последното предложение за промяна на номенклатурните списъци?

2.В годишните отчети посочвано ли е, че мед.апаратура е стара и негодна?

3.В ежегодните планове по чл.10ал.2 от Наредбата предвиждано ли е попълване и , обновяване на тази категория резерви?

4.Постоянната комисия по чл.14 от Наредбата извършвала ли е проверки по качественото състояние на запасите , изготвяла ли еежегодни предложения за обновяване или освобождаване с възстановяване на съответните мед.апарати и консумативи?

5.Ако съответните артикули са стари и негодни защо не са освободени или бракувани по реда на чл.16 от Наредбата?

6.Изпращани ли са годишни отчети на МС за състоянието и наличностите на ДР и ВВЗ?

7.Държавните резерви и военновременни запаси са стоки и суровини, които се съхраняват в състояние да бъдат използвани във време на бедствие и война.


ДА ДРВВЗ очевидно твърди, че не е поддържала резервите и запасите според предназначението им – да бъдат годни за ползване за нуждите на националната и обществена сигурност в извънредно или военно положение.Не е изпълнила и законовите си задължения да ги освободи или бракува и замени с нови.

Всъщност отговора на Агенцията е -Медицинската апаратура е стара и негодна, защото от години не изпълняваме задълженията си да я бракуваме и заменим с нова.
Ако това беше направено СЕГА БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ДА РАЗПОЛАГА С 500 АПАРАТА ЗА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ.

А контрола упражнява Министерския съвет!

Хипотезите са две:
1.Агенцията казва истината. Апаратите са негодни.Нямаме като държавен резерв нови, толкова необходими в условията на пандемия, защото години наред не сме си свършили работата да ги заменим.

2.Агенцията не казва истината. Апаратите са годни за употреба.Пак няма апарати за населението, което е на прага на сериозна пандемична обстановка.

И в двете хипотези българските граждани са жертва на безхаберие и престъпма безотговорност.

Фрог нюз

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram