В отговор на отправените обвинения към Община Мъглиж

В отговор на отправените обвинения към Община Мъглиж, като възложител и БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД като инвеститор, мога да заявя следното:

Посочената в обвинителните постове местност съществува, както и е факт наличието на могила с неясен за мен произход, която не е описана в регистъра на общинска администрация като паметник на културата от местно или национално значение.

Във връзка със зачестилите обвинения в различни социални платформи, разпоредих проверка от страна на общинска администрация, която е придружена със завиден снимков материал.

Да, имотът е придобит от БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД, но в него липсват каквито и да е данни за строително-ремонтни работи /видно и от снимковия материал/ и дори не е в обхвата на одобрените работни проекти, за които имат издадено Разрешение за строеж по действащото в Република България законодателство.

По данни на очевидци и след разговори с представители на различни институции, в т.ч. и Полицейски участък Мъглиж, в голяма степен на вероятност се касае за злонамерени действия от страна на иманяри.

Охраната на строителния обект неколкократно е подавала сигнали на телефон 112 за присъствие на външни лица, които могат да бъдат идентифицирани като иманяри в късните часове на денонощието.

Община Мъглиж е част публичния сектор в Република България. Малка, но достойна община, която винаги е поставяла на преден план върховенството на закона.

Ние сме община с богато културно и историческо наследство.

На територията на общината има регистрирани 78 паметника на културата от местно и национално значение и всеки един от тях е изключително важен  и ценен за нас.

От години с инвеститорът  БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД имаме прекрасни, работни отношения. Инвеститорът е надежден и коректен партньор, който изповядва принципите на законността, също както ние.

С оглед на създалата се ситуация, след проведени разговори с инвеститора, взехме решение да бъде осигурена специална охрана на посочения парцел, с цел да се прекратят вандалските актове на хора без разум и съвест.

Инвеститорът е наясно, че ще понесе известни финансови загуби в тази посока, но посегателствата върху артефакти, могили  и други предмети, потенциални паметници на културата, са недопустими. От днес нататък, всички, решили да посетят въпросната местност, да се подготвят, че ще бъдат посрещнати от професионална въоръжена охрана.

Община Мъглиж

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram