23 секции ще бъдат разкрити в местата за лишаване от свобода


Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова посети 13 места за лишаване от свобода, като във фокуса на проверките бе подготовката и организацията на изборите за народни представители и Президент и Вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. Преглед на място бе направен и на противоепидемичните мерки срещу COVID-19, битовите условия на лишените от свобода и на служителите, както и на дейността на териториалните поделения на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“. Ресорният заместник-министър провери затворите в София, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик, 5-те ареста в тези градове, както и затворническите общежития от открит тип в Сливен и Стара Загора.

По данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ 1127 лица, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната, имат право да гласуват. Това са обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на изборите. В затворите техният брой е 662, а в арестите – 465. Изборни секции ще бъдат разкрити във всички затвори – общо 13, в арестите секциите са 10.
Организацията на изборите в местата за лишаване от свобода е уредена, съгласно Решение от 02.11.2021 г. на Централната избирателна комисия. Според Изборния кодекс, избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели.
За обезпечаване реда и сигурността в затворите и арестите при провеждане на предстоящите избори е издадено разпореждане на главния директор на ГДИН. По време на инспекцията на заместник-министъра бяха докладвани изготвените планове за вътрешна организация, осигуряващи строги правила за придвижване на задържаните лица в деня на изборите.
Мария Павлова получи уверенията на началниците на пенитенциарните заведения, че по време на изборния процес в арестите и затворите ще бъдат спазени всички изисквания, въведени с противоепидемичните мерки на територията на страната./КРОСС/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram