”Хюман Райтс Уоч” сочи България като държава-насилник над мигрантите

Държави членки от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Гърция, Полша и Испания, са продължили да участват в незаконно отблъскване на мигранти и да упражняват насилие по границите си, пише в годишния доклад за състоянието на човешките права в света на организацията ”Хюман Райтс Уоч”, пише БТА.

Положителният отговор от страна на ЕС на масовото разселване на украинци след началото руската инвазия в Украйна през февруари рязко е контрастирал с неправомерното отношение към мигрантите и търсещите убежище от други региони на света, посочва правозащитната организация.

От доклада също така става ясно, че бързорастящата през годината инфлация, особено по отношение на цените на храните и енергията, както и дългосрочните икономически последици от пандемията от COVID-19, са оказали отрицателно влияние върху правата на хората, живеещи с ниски доходи или в бедност. Засегнати са били правото на адекватен жизнен стандарт, на храна, на здравеопазване, на жилище и на социална сигурност.

Данните на ЕС от септември 2022 г. показват, че 95,4 милиона души (21,7% от населението) са били изложени на риск от бедност или социално изключване, като жените са били изложени на по-висок риск от мъжете, а домакинствата (особено тези със само един родител) със зависими деца също са били изложени на повишен риск.

В доклада на „Хюман Райтс Уоч“ се констатира, че нивата на бедност в Румъния и България надхвърлят 30%. Отбелязва се и че през юни страните членки са представили пред Европейската комисия националните си цели за намаляване на бедността, като са се ангажирали до 2030 г. да намалят с 15,6 милиона души броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване.

По отношение на върховенството на закона в доклада пише, че през тази година институциите на ЕС са продължили да следят за опасения, свързани с върховенството на закона, в няколко държави членки на ЕС, но не са предприели решителни действия. Отбелязва се, че Групата на Европейския парламент за наблюдение на върховенството на закона е продължила да наблюдава България, Словакия и Малта и е засилила дейността си по отношение на свободата на медиите в Гърция.

Фрог нюз

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram