Спад на смъртността през последното тримесечие на 2022 г. отчете НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата – 52-ата седмица) броят на починалите лица е 26 078. Коефициентът на обща смъртност – 15.3‰. Това показват данните на Националния статистически институт.

Смъртността при мъжете е по-висока (16.4‰) в сравнение с тази при жените (14.3‰). Смъртните случаи намаляват с 43.8% спрямо същия период на 2021 г., а спрямо третото тримесечие на 2022 г. нарастват с 3.1%.

Най-висока смъртност е регистрирана през 44-ата седмица (31 октомври – 6 ноември). Тогава са починали 2 090 лица, или 16.0 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малка е смъртността през 47-ата седмица – 1 879 лица, или 14.4‰.

Снимка 603152

Източник: НСИ

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2017 – 2021 г. варира в границите от (-267) до (-972) броя. Най-голямо е намалението на смъртните случаи през 47-ата седмица – 972 случая, или смъртността намалява с 14.4% спрямо базовия период (2017 – 2021 година).

През четвъртото тримесечие на периода 2017 – 2022 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 40 до 69 години.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия периода на 2021 г. във всички области на страната се наблюдава намаление в броя на починалите лица. С най-голям спад са областите Видин (-51.1%), Благоевград (-51.0%) и Монтана (-49.4%), а с най-малък – областите Кърджали (-32.3%), Смолян (-37.8%), и Бургас (-37.9%).

Нюз бг

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram