Спад в броя на безработните и през август

Спад в броя на регистрираните безработни през август показва статистика на Агенцията по заетостта.

В края на месеца те са 245 774.Спрямо юли регистираните безработните са намалели с 12 779, а спрямо август 2019 г. се наблюдава увеличение от 73 131 души. 

Процентът на безработните в страната през август възлиза на 7.5. В сравнение с юли е отчетен спад от 0.4 пункта . 

През август в бюрата по труда са се регистрирали 24 063 безработни лица. Други 862 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са потърсили услугите на Агенцията по заетостта. 

През август броят на започналите работа безработни лица е 23 548. Други 364 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

В сравнение с месец август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни – с 62.3%. През август най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост – 20,2%, следвани от хотелиерство и ресторантьорство – 14,1%, търговията, ремонта на автомобили – 13,9%,  държавно управление – 11,9%, строителство – 5,5%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 5 488 безработни лица от рисковите групи – 2 730 по програми и мерки за заетост и 2 758 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Работа е осигурена по стартиралите в началото на месеца 28 регионални програми за заетост и по схемата „Заетост за теб” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на пазара на труда през август са 18 048: преработваща промишленост (23.7%),  образование (16.4%), хотелиерство и ресторантьорството (14.6%), административни и спомагателни дейности (13.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.8%); строителството (5.7%).

Най-търсените професии през август са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др./offnews.bg    

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram