Разкриха пълния текст на документа, подписан от премиерите на България и Украйна

Министерският съвет публикува пълния текст на заявлението, подписано в Киев между премиерите на България и Украйна – Николай Денков и Денис Шмигал, по време на посещението на българския министър-председател в украинската столица на 26 февруари т.г. От правителствената пресслужба тогава съобщиха, че заявлението е по ключови теми от двустранното сътрудничество. Меморандум за сътрудничество беше подписан и между държавното дружество „Терем“ и Украинската компания за военнозащитна продукция.

Накратко, България е потвърдила готовността да се засили сътрудничеството, насочено към прекратяване на непредизвиканата агресивна война на Руската федерация срещу Украйна и възстановяването на териториалната цялост и суверенитета на Украйна в нейните международно признати граници. Подчертана е и подкрепата, която страната ни е оказала на украинските бежанци у нас.

Договорена е и подкрепа на двустранното сътрудничество за съвместно производство на оръжия, техника и боеприпаси, както и изпълнението на Меморандума за намерения между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна от 11 октомври 2023 година.

Съгласувано е по-нататъшно развитие на сътрудничеството в областта на възстановяването на сигурността в Черноморския регион, като е отбелязано значението на провеждането на Втората конференция за Черноморската сигурност на Международната Кримска платформа, която ще се проведе в София през април 2024 г.

На 26 февруари 2024 г., в град Киев, се състоя среща между министър-председателя на Република България Николай Денков и премиер-министъра на Украйна Денис Шмигал, със следните резултати: 

подчертан е приятелският характер на отношенията между Република България и Украйна, солидарността и взаимопомощта между българския и украинския народ; 

потвърдена е готовността да се засили сътрудничеството, насочено към прекратяване на непредизвиканата агресивна война на Руската федерация срещу Украйна и възстановяването на териториалната цялост и суверенитета на Украйна в нейните международно признати граници; 

потвърдена е необходимостта от отправяне на силен политически сигнал от срещата на върха на НАТО във Вашингтон по бъдещото членство на Украйна, както и за неотменимия ангажимент на съюзниците за задълбочаване на интеграцията на Украйна с Алианса. В този контекст е подчертано ключовото значение на присъединяването на Република България към Съвместната декларация на страните от Групата на седемте относно подкрепата на Украйна за предоставяне на гаранции за сигурност преди придобиването на членство в Алианса; 

отправен е призив към международната общност да продължи да увеличава натиска върху Руската федерация, включително чрез ефективни санкционни мярки, както и да осигури политическа изолация на страната-агресор в международните организации; 

подчертана е съвместната подкрепа за разследванията на прокурора на Международния наказателен съд, както и по-нататъшни усилия, насочени към подвеждане под отговорност на руското ръководство за престъплението агресия срещу Украйна и нарушаване на международното хуманитарно право. Отбелязан е интерес за активизиране на сътрудничеството между Министерствата на правосъдието на Украйна и Република България в области от взаимен интерес; 

подчертана е необходимостта от подвеждане на Руската федерация под отговорност за международните престъпления, извършени в Украйна или срещу Украйна, включително обезщетение за щети, причинени от такива действия. Изразена е готовност да се продължи работата съвместно с други държави за възможно най-скорошно прилагане на международен механизъм за компенсиране на жертвите на руската агресия. подчертана е незаконността на намеренията на Руската федерация да проведе президентски избори във временно окупираните територии на Автономна република Крим и град Севастопол и някои територии на Донецка, Луганска, Запоризка и Херсонска области на Украйна и непризнаването на техните резултати от международната общност; 

отбелязана е работата на международния Регистър на щетите, причинени от агресията на Руската федерация срещу Украйна, създаден с Резолюция на Комитета на министрите на Съвета на Европа CM/Res (2023)3 от 12 май 2023 г. „За създаване на разширено частично споразумение за регистъра на щетите, причинени от агресията на Руската федерация срещу Украйна“, като първа стъпка към създаването на международен механизъм за обезщетение. Отбелязано е, че в контекста на усилията в рамките на ЕС за предотвратяване заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС, българската страна започва работа по разработване на цялостна национална нормативна уредба по ефективното прилагане на ограничителните мерки на ЕС отбелязана е важната роля на Република България за укрепване на отбранителните способности на Украйна. Подчертана е необходимостта от активизиране на работата в рамките на украинско-българската Комисия за военно-техническо сътрудничество, увеличаване на обема на военно-техническата помощ за Украйна, стартиране на съвместно производство на въоръжение и военна техника; 

договорена е подкрепата на активизирането на двустранното сътрудничество за съвместно производство на оръжия, техника и боеприпаси, както и изпълнението на Меморандума за намерения между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна от 11 октомври 2023 година; съгласувано е по-нататъшно развитие на сътрудничеството в областта на възстановяването на сигурността в Черноморския регион, като е отбелязано значението на провеждането на Втората конференция за Черноморската сигурност на Международната Кримска платформа, която ще се проведе в София през април 2024 г.; 

потвърдена е готовността за активно сътрудничество в процеса на възстановяване на Украйна и в следвоенния период, включително на инфраструктурата, повредена в резултат на руската агресия; отбелязан е взаимният интерес за продължаване на изпълнението на съвместни проекти в областта на енергетиката и за започване на нови проекти в областта на възобновяемата енергия, в съответствие с договореностите, постигнати по време на преговорите между ресорните министри на Република България и Украйна на 6 юли 2023 г.; 

отбелязано е значението на съвместните усилия за гарантиране на глобалната продоволствена сигурност, увеличаване на транзитния потенциал за износ на украински селскостопански продукти, като се използва в пълен обем Инициативата на Европейския съюз „Коридори на солидарността“ и изграждане на капацитета на транспортните коридори за украински селскостопански продукти в Югоизточна Европа по посока на средиземноморските пристанища; 

подчертано е значението за продължаване на сътрудничеството за осигуряване на износ на селскостопанска продукция; 

договорено е провеждане на заседание на българо-украинската Съвместна междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество; 

договорено е задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор, поспециално свързването на енергийните системи на Република България и Украйна, успешното синхронизиране на украинската мрежа с Европейската мрежа ENTSO-E; 

подчертана е необходимостта от засилване на сътрудничеството при обмяната на опит по отношение на отказа от използването на руско ядрено гориво и сътрудничеството в областта на ядрената енергия, особено за подобряване на безопасността на атомните електроцентрали; 

потвърдени са намеренията за реализиране на двустранни проекти и инициативи за изпълнение в рамките на Меморандума за сътрудничество в областта на опазването на околната среда между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и природните ресурси на Украйна, подписан на 9 декември 2023 година; 

отбелязана е положителната роля на българското малцинство в Украйна като мост между двете държави и двата народа, както и приноса му към защитата на независимостта и териториалната цялост на Украйна. подчертано е значението на използването на съществуващите механизми за сътрудничество в рамките на ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, МААЕ и регионалните формати с цел засилване на политическата и практическата помощ за Украйна.

Източник: Гласове

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram