Президентът продължава консултациите за промяна на Конституцията

Президентът Румен Радев ще приеме днес на „Дондуков“ 2 представители на Висшия адвокатски съвет. Срещата е в рамките на инициираните от държавния глава консултации за необходимостта от промени в Конституцията, съобщава пресцентърът на президентството.

Днешната среща е третата в рамките на консултациите, организирани от президента. През декември Румен Радев вече обсъди темата с правния си съвет и с представители на академичната общност.


„Искам да бъда много правилно разбран. Върху Българската конституция не може да се посяга и не бива да се посяга произволно. Това е една демократична Конституция, една от първите в посткомунистическия период в цяла Източна Европа. Тази Конституция въведе демократичните принципи, въведе разделението на властите, въведе правата на гражданите, въведе устройството и функционирането на една демократична държава наред с ограниченията на обхвата на нейната дейност. Но в същото време ние не трябва да бягаме от въпросите на нашето съвремие. Успя ли проектът, заложен в тази Конституция, да изгради демократична, правова и социална държава, така както е в нейния преамбюл? Има ли в Конституцията достатъчно защитни механизми срещу погазването на разделението на властите и срещу авторитарен произвол? Имаме ли системен проблем поради противоречив, неправилен прочит на Конституцията, който да води до остър дефицит на справедливост в нашето общество? И ако има такъв – какви са причините, имаме ли системен проблем?“. Тези въпроси постави Румен Радев на срещите си с Правния съвет към президента и с представители на академичната общност за необходимостта от промени в Конституцията.

Гласове

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram