Има ли проблем с яз. „Бели Искър“, за който прокуратурата обяви, че е потенциално опасен

Започваме аварийният ремонт на язовир „Бели Искър“, обяви на извънредната сесия пред столичната община икономическия министър Емила Караниколов.  Стената на язовир „Бели Искър“, който е включен в правителственото решение за прокарване на вода от „Белмекен“ през София за Перник, отдавна е компрометирана, тръбят хидроинженери. За ремонт на язовира от осем години настоява инж. Ганчо Хитров – председател на Националния комитет за подобряване водоснабдяването в България.  Преди повече от 16 години концесионерът „Софийска вода“, който управлява язовира, е взел решение да започнат ремонтни работи за укрепване на язовирната стена. Така през 2002 г. се реализира първият етап на ремонтите и течовете се спират.До втори етап обаче не се стига и от 2004 г. насам язовирът работи на „авариен режим“, като се запълва с 2,5 млн. кубични метра вода по-малко, отколкото задържа по план. Кметът на Самоков Владимир Георгиев няколко пъти досега настояваше: „Ние всички алармираме да се предприемат необходимите мерки не само за укрепване на стената на яз.“Бели Искър“, който се намира над всички населени места в община Самоков, но също така и за изграждане на една система, която да предупреждава всички тези населени места по поречието на цялата река“. Кмет на село Бели Искър Крум Георгиев каза през 2017 година: „Язовирът, според специалисти, които идваха на място, се нуждае от ремонт. И той е опасен, не само за Бели Искър и Самоков. Представете си 16 млн. куб. вода, Бели Искър на 14-тата минута няма да бъде тук, както и селата около река Искър.“ След неясните отговори на институциите през ноември 2016 г. местните хора сезирали главния прокурор за проблема. През 2017 година язовир „Бели Искър“ беше определен от прокуратурата за потенциално опасен, а главният прокурор Сотир Цацаров настоя премиера Борисов да се задейства за язовира.Затова има предписание да се поддържа 60% от капацитета му, съобщи днес министър Караниколов. Но до генералното решаване на проблема не се стига. По мнението на специалисти „Бели Искър” в момента е един от най-опасните язовири не само в региона, а и в цялата страна.От построяването му досега е правен само един частичен ремонт на стената в началото на този век, но експерти смятат, че това е съвсем недостатъчно и необходимостта от обстоен ремонт е съвсем належаща. По тази причина именно язовирът през последните години се държи почти полупразен.  „Стената на язавора е в много тежко състояние“, заяви преди два дни и проф. Михаил Константинов. „Язовирът е на височина от 1900 метра, което е огромна денивелация и ако нещо стане – това ще предизвика огромно наводнение, при което редица селища ще останат под вода“, обяви проф. Константинов и поясни, че „затова съзнателно се поддържа ниско ниво“.
„Това се знае и често се обследва този язовир, но той трябва сериозно да се ремонтира. Натискът на стената е от 15 млн. тона вода. Тя е била строена пред 40-те години с тогавашни материали, а освен това там има проблеми със земетръсните норми и едно тежко земетресение в района може да компрометира стената. На 2000 метра е студено и може да има проблем с реверсивния канал и да замръзнат водата и съоръженията“, предупреди той.

Припомняме, че язовир „Бели Искър“ е построен по горното течение на река Бели Искър в подножието на връх Мусала в Рила на около 1900м надморска височина.
„Бели Искър“ е един от най-високопланинските язовири в Европа. Освен това е и едно от най-старите хидротехнически съоръжения в България – строителството му започва през 1939 година и окончателно завършва през 1945 година.  Основите на стената полагат италиански инженери през 1939 година, германци продължават строителството. Руснаци го довършват и откриват през 1945 година. От тогава насам сериозни ремонти не са правени.

Намира се на 60 км от София и осигурява около 20% от питейното водоснабдяване на столицата, като служи за допълващ обем на основия водоизточник, язовир „Искър“.

По план, общият обем на язовир „Бели Искър“ е 15,3 млн. м3. Водосборната област на река Бели Искър е 28,1 км2, но нараства до 42,5 км2 с довеждането на водите на Пряка река (директно) и на притоците Дарково дере, Шопалата и Люти дол (чрез напорния тунел на ВЕЦ „Бели Искър“).

Предназначението на язовира е да събира повърхностните води във водосборната зона (основно тези от топенето на снеговете в периода април-юли и от есенните дъждове) и да компенсира лятното и зимното маловодие. При пълен воден резервоар, ширината на язовира е около 530-600м, дължината е 2 800м, а площта на водната повърхност е около 850 000 м2.

Язовирната стена е първото толкова масивно съоръжение за времето си. За предпазване от разрушения поради честото замръзване и размразяване на водите, язовирната стена е подсилена с 60 см гранитна облицовка. Самата стена е построена върху солидни гранити.

На 3 октомври 2018 година Министерският съвет прие решение на яз. „Бели Искър” да се извърши основен ремонт – направена е констатацията, че стената на язовира е опасна и има нужда от незабавен ремонт.
За ремонт на язорива от осем години настоява инж. Ганчо Хитров – председател на Националния комитет за подобряване водоснабдяването в България. Искането е подкрепено и от сформирания Обществен инициативен комитет за неотложен ремонт на язовирната стена в лицето на неговия председател Иван Терзийски.
Въпреки уверенията, че най-накрая ще се вземат мерки по отношение на съоръжението, такива до момента не са предприети.

Концесионер на съоръжението е „Софийска вода“, които въпреки многократните настоявание не предзприемат мерки за започване на ремонта. Причината е, че подготовката за подобен ремонт ще отнеме повече от година, дори и институциите да се разберат за това кой ще поеме разходите. 
По груби оценки необходимите средства са между 20 и 30 милиона лева. 
 Cпoрeд „Coфийcкa“ вoдa язoвирнaтa cтeнa нa „Бeли иcкър“ e нaй-oбгрижвaнaтa cтeнa нa вoдoeм в Бългaрия и мoжe дa издържи зeмeтрeceниe c мaгнитуд oт 9 пo cкaлaтa нa Рихтeр.  Това обаче не се споделя от експертите и от главна прокуратура. „При строителството на язовир „Бели Искър“ са допуснати пропуски, които могат да доведат до разрушаване на стените при земетресение и тогава ще бъдат наводнени село Бели Искър и половината община Самоков, предупредиха  преди година от Националния комитет за подобряване на водоснабдяването в България. Язовирът е собственост на община Самоков и е публична държавна собственост и трябва да бъде в управление на областния управител на Софийска област. 

Язовир „Бели Искър“ е обект от национално значение и за това достъпът до него е ограничен.
Епицентър

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram