ИАГ сигнализира МВР и прокуратурата за нарушения в общински гори на община Хисаря

Констатациите от проверката по сигнал за нарушения при превозване на дървесина добита от общинска горска територия, собственост на община Хисаря показаха нарушения, за които Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) сигнализира МВР и Прокуратурата. Във връзка с подаден на 21 февруари 2022 г. (неделя) сигнал за нарушения при превозване на дървесина, още същия ден е извършена проверка от екип на Регионалната дирекция по горите – Пловдив.

В хода на проверката е  потърсено съдействие от РУ на МВР и дървопреработвателното предприятие, получател на дървесината. Предприетите действия и предоставената от предприятието информация показват разминаване на натоварените количества дървесина, собственост на община Хисаря от вписаните в превозния билет. Установени са данни за подобни действия и през периода от 07.02.2022 г. до 21.02.2022 г. По случая ще бъдат сигнализирани компетентната Районна прокуратура и МВР.

В хода на проверките са установени и други нарушения на действащото горско законодателство, за които ще бъдат съставени актове на служители на общинската горска структура, като работата по случая продължава.

Изпълнителна агенция по горите продължава да работи за усъвършенстване на системите за прозрачност в горите.  Към момента действащите публични модули непрекъснато и поетапно се модернизират като последната разработка, свързана с въвеждането на фоторегистър вече дава своя принос за ограничаване възможностите за злоупотреби в горите.

Припомняме, че и към момента всеки български гражданин може да провери на сайта на ИАГ законността на превозваната дървесина във всяко едно моторно превозно средство на следния линк: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi

Бързото редуциране на отрицателните прояви в сектора се определят като първостепенна задача не само от обществото, но и от работещите в системата на горите, които полагат максимални усилия съобразно капацитета и възможностите си.

За периода от 14 до 20 февруари 2022 г. служители от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите са извършени близо 5000 проверки. Проверени са обекти за ползване, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица. За установени нарушения  са съставени 131 акта по Закона за горите. Задържани са 203,1 плътни кубически метра дървесина.

Министерство на земеделието продължава политиката си на засилен контрол и действия в посока нулева толерантност спрямо нарушенията в горите.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram