Експерт: Правителството планира затваряне на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а средствата да се пренасочат за кредити от ББР

Правителството планира затваряне на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а средствата от нея ще бъдат пренасочени за кредити от Българската банка за развитие (ББР). Обричат малките и средни предприятия на унищожение, алармира пред Фрог Нюз експерт в разработването на проекти по програмата.

„От дни, правителството коментира препрограмиране на оперативните програми. Срещи и обсъждания да се затвори точно тази програма вървят от петък миналата седмица. На страницата на програмата има публикация за такива срещи и обмисляне.  Вицепремиерът Томислав Дончев провежда срещите.“, алармира експертът, който от създаването на оперативната програма помага на бизнеса у нас да се развива и надгражда.

Проферкъ на Фрог установи, че това наистина е така.

Съобщението на страницата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ гласи:

Днес, 20.03.2020 г., във връзка с необходимостта за вземане на спешни мерки за преодоляване на възникващата икономическа криза като резултат на пандемията с COVID – 19 и по инициатива на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев се проведе работна среща. В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за разходване на недоговорените към настоящия момент средства, в т.ч. предвидените по текущо обявените и планираните за обявяване процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, в подкрепа на най-засегнатите сектори в икономиката, включително и чрез гаранционни инструменти.

„Това означава, че всички пари, които са реализирани като спестявания по програмата, както и всички средства, които са планирани за договаряне до края на годината няма да отидат в малкия и средния бизнес, който е гръбнака на икономиката ни“, алармира специалистът и продължи:  „Най-важното на тази програма е, че чрез нея огромен брой малки и средни предприятия  подобряват конкурентоспособността си, възможността да генерират иновации и да се развиват успешно.“

Всеки може да види за какви средства става въпрос. Информацията в  ИСУН2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България) показва данните в реално време.  Договорените средства за цялата програма „Иновации и конкурентоспособност“,  за периода 2014 -2020 г., е близо 2 милиарда и 600 милион лева. Реално договорени към момента са над 2 милиарда и  170 милиона лева.  Разликата е малко над  400 милиона. Това  са средствата, които до края на годината следва да бъдат договорени от малки и средни предприятия у нас.

По последната, най-атрактивна за бизнеса схема за подобряване на производствения капацитет, която финансира покупката на машини и оборудване, 1047 добри проекта останаха в т.нар. резервен списък. Планираното допълнително увеличаване на бюджета , с цел повече предприятия да сключат договори  не можа да се осъществи според плановете на органа, който управлява програмата, заради обстоятелствата с COVID-19. Фирмите не са загубили надежда и разчитат, че част от тях ще получат финансиране и възможност да изпълнят проектите си. Ефектът за тях  самите , както и за икономиката на България  ще стане видим  най-рано края на 2020, началото на 2021, когато капацитетът на предприятията се повиши, чрез работата с новото оборудване. Много вероятно е точно тогава икономиката и бюджета да имат нужда от по-силни компании.

Към този момент, няма информация и никой не потвърждава или отрича слуховете, че парите от програмата ще бъдат пренасочени към ББР – за облекчено кредитиране на предприятията.  ББР не работи с толкова голям портфейл от малки и средни предприятия, с какъвто работи „Иновации и конкурентоспособност“, освен това репутацията на банката е много неубедителна – всички знаят за отпуснатите кредите на дружества, които изобщо не влизат в категорията на малки и средни и са на точно определени лица. Достатъчно много публикации има за това.

От друга страна, неясен и много спорен е ефектът от предлаганата оп правителството мярка- кредити вместо грантови проекти. Голяма част от българските предприятия вече имат кредити, които ще им е трудно да обслужват във време на криза. В тази ситуация, бизнесът настоява не за нови кредити, а за мерки, които реално да го стимулират. Програмата  „Иновации и конкурентоспособност“ е създадена с такава цел и следва бюджетът и да подкрепи малките и средни компании.

В моменти на извънредно положение и динамично развиваща се икономическа стагнация, ролята на отговорните управляващи е: Предприемане на категорични мерки за подкрепа на малките и средни предприятия за повишаване на капацитета им и за стимулиране на растеж.“

Коментарът записа Диана Йонкова

Фрог нюз

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram