Експерти обследват пораженията по посевите от падналата градушка


Сформирани са екпертни комисии с представители на Областните дирекции „Земеделие“, които да обследват незабавно пораженията по насажденията от падналата градушка на 25 април. По предварителни данни най-много пострадали земеделски площи има в областите Пловдив, Стара Загора и Сливен.

Припомняме, че след настъпване на събитието, земеделските производители трябва да подадат в 7-дневен срок заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка. Документите ще се приемат в Общинските служби по земеделие.

След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите, причинени от неблагоприятни климатични събития./КРОСС/ 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram