Държавата ще може да поеме оперативното ръководство на „Лукойл“

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефт, с които държавата, чрез свой особен представител, да поеме оперативното ръководство на рафинерията на „Лукойл“.

Това ще става в случаите, когато е налице опасност от засягане на националната сигурност или злоупотреба с монополно положение, или нарушаване на ограничителни мерки.

Оперативното ръководство ще се осъществява от представител на държавата, който ще бъде назначаван със заповед на министъра на икономиката за срок до 6 месеца. Заповедта ще подлежи на съдебен контрол, но с оглед на неотложността на обстоятелствата тя ще има предварително изпълнение, добави Йорданова.

Днес бг

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram