Дългът на България за 2019 г. е 24 205 млн. лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 470 млн. лв., или 2.1% от БВП.

Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 2 349 млн. лв., или 2.0% от БВП.

Подсектор „Местно управление“ е реализирал дефицит от 146 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал излишък от 266 млн. лева. Това съобщиха от пресцентъра на НСИ.

Дългът на Р България за 2019 г. е в размер на 24 205 млн. лв., или 20.4% от БВП.

Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС, посочва Агенция „Фокус“. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни – към 30.09. на следващата година.

Вести бг

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram