ГИТ започва проверки бавят ли работодателите заплати


Инспекцията по труда започва засилени проверки за гарантиране изплащането на заплатниците на работниците и служителите.

Във фокуса на кампанията попадат работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на трудовите възнаграждения.

Цели се ограничаване на недекларирания труд. Освен работата без трудов договор, ще се следи и за нарушения, свързани със заплащането на труда, по работното време, отпуските и други.

От ИА ГИТ посочват, че нарушенията, свързани със забавени възнаграждения и обезщетения, са основание за отстраняване на участници от обществени поръчки. Предвижда се обаче те да бъдат отстранени, след като дължимите суми бъдат изплатени на работниците и служителите. След представянето на доказателства за изплащането им участникът в обществената поръчка може да получи удостоверение за липса на нарушения.

Инспекцията по труда отбелязва, че реагира в рамките на своите правомощия при всеки подаден сигнал за неизплатени заплати и обезщетения.

За първите седем месеца на годината от всички 66 940 нарушения по трудовите правоотношения 14 348 са свързани със заплащането на труда, като 2707 от тях се отнасят до задължението на работодателя за начисляване и плащане на трудовите възнаграждения. След намесата на инспекторите по труда са изплатени близо 2,6 млн. лв. за посочения период.

Припомня се, че от 2018 г. Инспекцията по труда е получила правомощие да започне производство по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнагражденията за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите. В тези случаи се подават искови молби към съда, за да може работниците и служителите да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания.

От началото на тази година ИА ГИТ е подала 12 искови молби за иницииране на производства по несъстоятелност. По три от делата е открито производство по несъстоятелност, две от дружествата са обявени в несъстоятелност, а една искова молба е оттеглена, тъй като работодателят е платил заплатите на служителите си./КРОСС/ 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram