Всеки пети българин е бедняк

Планираният сериозен скок на линията на бедност за 2023 г. от 413 на 504 лв. не е достатъчен и няма да отрази адекватно инфлацията. За да се отчете екстремното нарастване на цените, линията на бедност следва да се вдигне на 541 лв.

Такава позиция изрази КНСБ по предложения от социалното министерство проект на постановление за определяне на линията на бедност за 2023 г. Показателят е ключов, защото е обвързан с правото на социални помощи и подкрепата за хора с увреждания.

За 2023 г. социалното министерство предложи рекорден ръст на прага на бедност – от настоящите 413 лв. на 504 лв. Увеличението от 91 лв. е безпрецедентно за последните 10 години и представлява ръст от 22%.

По данни на социалното министерство под този праг от 504 лв. през 2021 година са попадали 1 532 000 лица. Според последните промени в закона за социално подпомагане достъпът до социални помощи бе обвързан именно с прага на бедност вместо абсурдния и неадекватен гарантиран минимален доход от 75 лв., който остана в историята. Размерът на линията на бедност касае и помощите на 670 000 хора над 18 г. с трайни увреждания.

„През последните години одобряваната линия на бедност е компромисна и с леко изоставане спрямо това, което би следвало да се получи по методология. Наред с това отпадна и корекцията на тази сума с цените на малката потребителска кошница“, изтъкват от КНСБ.

От там настояват индексирането спрямо ръста в цените на малката кошница да бъде възстановено – със 7,4% за периода декември, 2020-декември, 2021 г. и линията на бедност за 2023 година да бъде определена на 541 лв.

Край на наднорменото тегло! Вижте как тук.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram