Вдигат значително глобите за фирми за замърсяване на околната среда

По-високи стават санкциите за еднолични търговци и юридическите лица при замърсяване на околната среда, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС). Увеличаването на размера на глобите се предвижда в приети от правителството днес промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Анализ за периода 2019-2021 г. показва, че глобите не са актуализирани повече от десет години и малките санкции нямат никакъв ефект спрямо нарушителите, които често предпочитат да ги плащат редовно, вместо предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Ниските санкции водят до повишаване броя на нарушенията, а от там – до увреждане на компонентите на околната среда – атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. От МС отбелязват, че това води и до реална опасност от застрашаване на живота и здравето на хората.

С нормативните промени се повишават санкциите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определени емисионни норми и ограничения. Прилагат се формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии

Промените по отношение на нарушенията, касаещи качеството на атмосферния въздух, са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността. С измененията в наредбата се цели увеличаване на санкциите при отчитане на инфлацията, като най-вече се спазва принципът „замърсителят плаща“.

Размерът на индивидуалните санкции за повечето замърсяващи вещества се повишава с 50%, а в някои случаи увеличението достига и до 100%.

Източник: Нюз бг

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram