България = 6 951 482 души

През 2019 г. населението на България е намаляло с нови 44 577 души, т.е. с 0,7% в сравнение с предходната 2018 г. Това съобщи НСИ, разпространявайки днес окончателните демографски данни за 2019 г., предаде 24 часа.

Населението у нас към 31 декември 2019 г. е било 6 951482 души. 

Лицата над 65 години са вече 21,6% от населението, т.е. техният дял  е нараснал с нови 0,3 процентни пункта. Средно за ЕС този дял е 20,0%, като в Италия е най-висок – 22,8%. 

Делът на децата под 15-годишна възраст у нас обаче остава непроменен в сравнение с 2018 г. – 14,4% от населението. Средният за ЕС е 15,5%, като най-нисък е в Италия – 13,2%. Н адругия полюс е Франция с 18%. У нас такъв висок дял на децата има само в Сливен и той дори е още по-висок – 18,5%. 

Населените места без население  у нас са вече 171. Те са най-много около Габрово, Велико Търново и Кърджали. 

Тенденция за увеличаване на населението има само в две области у нас – София и Кърджали. Това продължава вече трета година поред. За София прирастът е механичен, т.е. от хора, които са дошли да живеят. В Кърджали той е и механичен и естествен, т.е. от по-висока раждаемост и по-ниска смъртност. 

Броят на живородените деца в България през 2019 г. е с 659 по-малък от този през 2018 г. В проценти намалението е 1,06%. 

19 минути

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram