България се стопи с 844 000 души за 10 години

Българското население е намаляло с 844 хил. души (11,5%) за 10 години – от 2011 г. до 2021 г., показва предварителна оценка на НСИ от преброяването миналата година. Намалението е най-голямото от последните 4 преброявания.

Окончателни резултати от него ще има чак в края на 2022 г., а липсата на подробни данни сега председателят на НСИ д-р Сергей Цветарски обясни с неочаквано ниския процент електронно преброили се – 34% (над 60% са в София) при 42 на сто през 2011 г., което е било „подпомогнато“ и от хакерските атаки срещу сайта на преброяването, започнали от момента на пускането му; на пандемията, отказала мнозина потенциални преброители от включване и бурните политически месеци.

„Отстранихме проблема за два дни, но щетата вече беше направена. Не знам кой спечели от това, но знам кой загуби – загубихме всички ние информация, която не може да бъде наваксана в следващите 10 години“, посочи д-р Цветарски.

Някои данни няма да могат да бъдат получени и при пълната обработка, призна той. А именно на база пълните данни се изграждат политиките.

„Преброяването осигурява не само брой на населението. По-важното, особено за изграждането на политиките, са структурите на населението. Вие получихте данни само за две от тези структури – половата и възрастовата, и то в много общи граници, но впоследствие преброяването трябва да осигури информация за образователна структура, за квалификационна структура, за заетост и професионална структура, за вероизповедание и така нататък. Тези структури ще бъдат засегнати именно от непреброените лица, защото за тях информация не може да се получи от друго място. Говоря специално за структурата по етнос, майчин език, вероизповедание. Никъде другаде в държавата няма такава информация. Преброяването трябваше да я осигури. То ще я осигури, но, за съжаление, с една голяма грешка, заради отказа на част от лицата да се преброят или невъзможността да бъдат преброени след това с преброител. Това трябва да си го признаем и отбележим като недостатък на данните, които ще излязат окончателно от преброяването“.

Какво е известно дотук?

Към 7 септември 2021 г. населението на страната е 6 520 314 души. Тази оценка е на база преброени 2 813 847 домакинства, т.е. средно в едно живеят 2,3 души.

Естественият прираст за периода 2011-2021 г. е минус 448 хил. души (53%) от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция.

Жените са 3 397 357 (52,1%), а мъжете – 3 122 957 (47,9%).

Делът на хората над 65 г. се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9,6 спрямо 1992 г. Намаляват децата и хората в активна възраст. До 17-годишните са 15,9%, на 65+ – 23,9%. През 1992 г. в първата възрастова група са били 23,5% от населението, а във втората – 14,3%.

Населените места са  5 257. 257 са градовете, 5000 – селата. В градовете живее 74,3% от населението. 

Най-малката област е Видин. Там живеят 74 хил. души. Най-голямата е София – 1,48 млн.  Само столицата увеличава населението си. Спрямо 2011 г. ръстът е със 188 хил. души. Най-голямото намалението е в областите Добрич и Видин – по 26,3%, и Монтана – с 24,2%.

Жилищните сгради са 2 096 844, с 36 хил. повече от 2011 г. Броят на жилищата е 4 182 383, със 7,6% повече. 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram