БСП сигнализира за купуване на гласове в Силистра и гласуване вместо хора с увреждания на хартиени бюлетини

Коалиция “БСП за България“ внесе жалба  до ЦИК и РИК относно купуване на гласове за ГЕРБ в гр. Силистра, в непосредствена близост до сградата на МВР в града. Сумата за купен глас е била 50 лв. За това алармира водачът на листата на БСП в Силистра Вяра Емилова.

“БСП за България” сигнализира РИК и за манипулиране на хора с психични увреждания в центъра за настаняване на пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Алфатар. 

Настанените в центъра лица са придружавани от служители в изборното помещение, които са гласували вместо тях на хартиени бюлетини, което е в разрез със Закона.

Изх. №: 07/11.07.2021 г.

                                                                                            ДО  РАЙОННАТА

                                                                                                       ИЗБИРАТЕЛНА

                                                                                                                КОМИСИЯ

ЖАЛБА

от Вяра Емилова Йорданова,

адрес: ул. „Любен Каравелов“ №1 телефон за връзка

качество на жалбоподателя /кандидат, застъпник, наблюдател, пълномощник, член на СИК,РИК/, с Удостоверение №048/07.06.2021 г.

Относно:НАРУШЕНИЕ В СИК № 200100211 в община Алфатар област Силистра

Уважаеми членове на РИК,

Във връзка с чл.100, ал.4 от Изборния кодекс обжалваме пред Вас неправомерните, незаконосъобразни и нецелесъобразни с ИК действия на ПСИК №20010021, които се изразяват в следното:

В ЦНСТ за хора с психични увреждания в гр. Алфатар, настанените в центъра лица са придружавани от служители в изборното помещение, които са гласували вместо тях на хартиени бюлетини, което е в разрез със Закона.

Моля Ви да отмените незаконосъобразните действия на ПСИК №200100211 и да наложите спазването на императивните норми на закона.

С уважение: /П/

Вяра Емилова Йорданова

Изх. №: 06/11.07.2021 г.

ДО РАЙОНННА

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

20 МИР Силистра

Копие до: ЦЕНТРАЛНА

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

С И Г Н А Л

от Вяра Емилова Йорданова,

кандидат от Коалиция „БСП за България“

20 МИР – Силистра с Удостоверение № 048/07.06.2021 г.

ОТНОСНО: Сигнал за купуване на гласове

Уважаеми членове на ЦИК и РИК,

         Получена е информация по телефон за купуване на гласове от ПП ГЕРБ в гр. Силистра, в района на новата баня, в непосредствена близост до МВР гр. Силистра /улиците „Сан Стефано“ и ул. „Генерал Гурко“/.

Чрез обаждане по телефон на 10.07.2021 г.,  е предлагано по 50,00 /петдесет/ лева за гласуване за ПП ГЕРБ. Районът обхваща СИК от 104 до 107.

С уважение: /П/

Вяра Емилова Йорданова

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram