Учебни стрелби през юли

На основание Писмо № 3-1576/ 26.06.2020г. на Командира на военно формирование 22180 – гр. Казанлък уведомяваме…

Авария в Мъглиж

08:00 – 14:00  гр. Мъглиж – без вода е долният край на населеното място поради авария на…

Част от Мъглиж е без вода

До 17:00  гр. Мъглиж – без вода помпажната част (долния край), поради авария на хранител;

Авария в Мъглиж

12:00 – 17:00  гр. Мъглиж – без вода помпажната част поради отстраняване на авария;

ВиК авария в Мъглиж

13:00 -17:00  гр. Мъглиж – нарушено водоподаване поради авария на довеждащ водопровод;

Десет инвестиционни проекти ще бъдат представени пред обществеността

На 12.06.2020 г. (петък) от 14,00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр. Мъглиж ще…

Наказание на мъж проявил неуважение към полицай в Мъглиж

Наказание „Пробация“ с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адре“ за срок от една година и…

Успешна работа на екипите за закрила и задържане в образователната система на децата

Успешно е приключила работата по 21 случая на превенция на изоставянето на деца, отчита Община Мъглиж…

Община Мъглиж с проект за изграждане и реконструкция на ВиК мрежи

След решение на Общинския съвет Община Мъглиж ще кандидатства с проект „Изграждане и реконструкция на ВиК…

На 02.06.2020 г. сирени в Мъглиж в чест на Ботев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание Заповед АП-07-3Д-20/18.05.20г. на Областния управител…