591 деца влизат за първи път в клас

Училищата и детските градини в община Казанлък стартират новата учебна година. Близо 7800 ученици отново са в клас, а 591 деца ще прекрачат за първи път училищния праг. Те ще учат в общо 33 паралелки в 19 училища.

Посещаващите детски градини са около 2600.

Въпреки началото на учебната година продължава и обновяването на образователната инфраструктура в община Казанлък. Все още текат строителните работи по изграждане на нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“, който се планира да бъде готов до средата на следващата година. Той ще включва 12 класни стаи и ще позволи да бъде въведен едносменен режим на обучение в гимназията.

Обновяват се дворните пространства в ОУ „Никола Вапцаров“ и Гимназия „Петко Стайнов“. В ОУ „Георги Кирков“ е извършено укрепване на сградата, заради проблеми с една от подпорните стени.  

Най-възрастният учител в община Казанлък – столетницата Иванка Антонова, e гост в първия учебен ден на 15 септември в СУ „Екзарх Антим I“. Антонова е дългогодишен директор на ОУ „Тодор Юлиев“, чийто наследник днес е СУ „Екзарх Антим I“. Преподавала е математика и биология на хиляди ученици през дългия си педагогически стаж.На 7 март тази година Иванка Антонова закръгли достолепния вековен юбилей в завидна физическа и емоционална кондиция.

Павсеместно ученици, учители и родители вместо цветя за първия учебен ден ще направят дарение за нуждаещите се деца в Карловско.Инициативата е подкрепена от мното местни училища.

Над 57 000 първокласници тръгват на училище на 15 септември. Близо 717 000 са всички ученици, които ще се обучават през новата 2022/2023 учебна година, съобщиха от МОН.

Общо 46 образователни институции от 14 области ще открият учебната година в други сгради, като най-честата причина за това са продължаващи ремонти. Сред тях са 18 училища от 9 области на страната.

За всички ученици и учители са осигурени условия за провеждане на нормален учебен процес.

Учебната година ще стартира присъствено навсякъде. Взети са мерки за опазване здравето на децата и учениците. Не се налага носенето на маски в училищата, отпадат тестовете, които се правеха на всички деца досега, но ще бъдат спазвани стандартните мерки – дистанция, дезинфекция и лична хигиена.

Още миналата седмица стана ясно, че от 15 септември до 14 октомври със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП).

При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram