Фирмите трябва да започнат да изхвърлят разделно отпадъците (видео)

Според заповед №2358 от 27 ноември т.г. на кмета Галина Стоянова фирмите в Казанлък вече ще трябва да сортират сметта, която изхвърлят по видове отпадъци и така разделно приготвен боклукът ще трябва да бъде предаван на лица, притежаващи разрешително за тяхното оползотворяване.

Коментар за мотивите за издаването на заповедта и нейното изпълнение за Пресс ТВ направи зам.-кметът но Община Казанлък Даниела Коева.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram