Сезираха Денков за нараснало население в 14 селища на областта преди изборите. Средногорово е сред тях

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков сезира министър-председателя акад. Николай Денков за необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места преди местните избори, насрочени за 29 октомври 2023 г. В списъка попадат 14 населени места от област Стара Загора.

В Община Казанлък населеното място с нараснало население е село Средногорово.

В Община Раднево населените места с голям брой регистрации за гласуване са селата: Тополяне, Полски градец и Коларово. В община Опан има увеличение в Бяло Поле и Тракия. Десетки са регистрациите в селата Сърневец и Православ в Община Братя Даскалови. Две са населените места в Стара Загора – селата Лясково и Петрово. Толкова са и в Община Гълъбово – в Мъдрец и Помощник. Нарастване има в мъглижките села Елхово и Ветрен.

В рамките на процеса по подготовка на избирателните списъци е констатирано, че в населените места, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес.

Посочените в доклада населени места в общия случай представляват кметства, в които избирателите избират кмет на кметство, като при такъв висок процент на допълнителни лица в избирателите списъци, това би променило сериозно изборните резултати в тези населени места, и в случай, че регистрациите им са незаконосъобразни, би било повод за тяхното обжалване. Предвид малкото оставащо време до местните избори, регионалният министър сигнализира министър-председателя за констатираната тенденция, както и за законовите разпоредби, според които от правомощията на областните управители е последваща проверка по обстоятелствата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в рамките на правомощията си, се грижи за законосъобразно протичане на изборния процес и за осигуряване на честни избори.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram