Проф. Чавдар Попов за разбирането на границите на изкуството в „Събота в галерията“

В предстоящото издание на „Събота в галерията“ тази събота от 13:00 ч. в Художествена галерия – Казанлък ще имаме удоволствието гост-лектор да бъде проф. д. изк. Чавдар Попов с лекцията „Към разбирането на границите на изкуството“.

„Той е от онези тихи присъствия в професионалното културно поле, без които, въпреки своята деликатност, ненатрапчивост и неканонична мисъл, историзирането на процесите, отнасящи се до развитието на българското изкуство през последния половин век е непредставимо. Дългогодишен университетски преподавател, уредник на множество изложби и автор на стотици рецензии, научни статии и монографични изследвания, той е историк на изкуството, който като малцина други остана чужд на шумотевицата на настоящото ни съвремие, опазвайки двете като че ли най-важни за него самия неща, разбира се по отношение на професионалните му занимания, а именно – искрено съприкосновение с изкуството и желанието за разговор за самото изкуство, но всякога отвъд неговата „модерност“, слабост и/или арогантност, необмисленост и/или самодостатъчност. Нещо повече, оттласквайки се от конкретното, във всеки написан от него текст прозира желанието му за фокусиране върху онова, на което като че ли българската изкуствоведска мисъл остава чужда – изключителната важност на термините, с които назоваваме нещата“, анонсираха от екипа на Галерията.

От години проф. Ч. Попов тревожно отбелязва, че у нас има системен дефицит на изследвания в полето на теорията на изкуството и че е нужно да се отделя повече внимание на компенсирането на тези липси. И тъкмо като негов личен опит за преодоляване на констатираната реалност през годините той отдаде редица свои изследователски усилия на теми като „Тоталитарното изкуство. Идеология. Организация“ (2002), „Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те – 90-те години на ХХ век“ (2009) и др., в които всякога прозира особено отношение именно към прецизното назоваване на нещата, нещо, което за съжаление, действително не е особено характерно за българската изкуствоведска мисъл, която често предпочита да се занимава с „колоритните богатства“, „драматичния жест на художника“, „изяществото на линията“ и „светоусещането на автора“, при това без никакви аргументи отвъд нагледа.

Последната книга на проф. Ч. Попов „Въведение в теоретико-историческото изучаване на пластическите изкуства“. Изданието е на Националната художествена академия. Графичният дизайн е поверен на Буян Филчев, а редактор е Надежда Петкова. Книгата се появи на пазара още в края на 2021 г., а официалното ѝ представяне бе през април 2022 г. в галерия „Академия“, когато авторът ѝ посочи, че в труда му „на базата на обширен историографски материал и на многобройни библиографски източници е направен опит да бъде аргументирана и защитена необходимостта от изучаването на пластическите изкуства в единството на теория и на история“. За всеки, който е разтворил и прочел книгата, със сигурност тези думи звучат разбираемо, нещо повече – те са своеобразна квинтесенция на реализираното изследване, но в никакъв случай не изчерпват съдържанието му. Това е най-лесният за прочит монографичен труд на проф. Ч. Попов, но същевременно и най-сложният за същностно разбиране, не само защото е осеян с множество тематични разклонения, но и защото артикулира десетки идеи, върху част от които навярно никога не сме разсъждавали и нямаме самостоятелно отношение към тях. Когато към това се добави и корпусът от фактологичен материал, който е привлечен от автора наготово от други изследователски текстове, книгата се превръща в лабиринт, в който често ни се струва, че сме на място, на което вече сме били, но изложението непрекъснато ни опровергава, разширявайки още повече спектъра от възможни отговори на въпросите, които възникват в процеса на четене и последващия опит за разбиране.

ПЛАТФОРМА: СЪБОТА В ГАЛЕРИЯТА
ЛЕКЦИОНЕН ЦИКЪЛ: История на изкуството за всички
ЛЕКЦИЯ: Към разбирането на границите на изкуството
МЯСТО: Художествена галерия – Казанлък
НАЧАЛО: 25 ноември, 13:00 ч.

Източник: Художествена галерия – Казанлък

На снимката: Марина Абрамович и Улай в пърформанса „Артистът присъства“

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram