Проф. Чавдар Попов: Днешната субективизация в изкуството е непозната във всички предществащи епохи (видео)

„Глобализацията е относително нов момент в историята и тя е качествено различна ситуация и за изкуството“, отбеляза проф. Чавдар Попов по време на своя лекция в Художествена галерия – Казанлък на тема „Към разбирането на границите на изкуството“.

Събитието бе част от Платформата „Събота в Галерията“ и от Лекционния цикъл „История на изкуството за всички“ на Художествена галерия – Казанлък.

Професорът запозна аудиторията с някои тези от последната му книга  „Въведение в теоретико-историческото изучаване на пластическите изкуства“, където проследява историческата динамика и променящите се параметри както на нейните относителни граници, така и на вътрешната й структура, състояща се от отделни видове, жанрове и форми.

Според него глобализацията започва с Великите географски открития в края на 15-ти началото на 16-ти век и продължава до днес. Той припомни, че когато сме изучавали история на изкуството, сме изучавали отделни изкуства, отделни култури, които имат локален характер – например Египет Рим, Месопотамия, Гърция, все общности на локални цивилизации.

Днес е качествено различна ситуацията за изкуството. Лесно можем да разпознаем една египетска скулптура или една византийска икона, но днес вече вече няма такова нещо. Всички форми са възможни и са налице.

„Рязко нарасна субективизацията на творческия акт. Степента на субективизация е такава, че можем да кажем, че е непозната за всички предшестващи епохи. Малко или много художникът е част от едно цяло или колектив в онези общества които наричаме традиционни, например Средновековието – има канон, иконографски норми, художникът е изразител на една надличностна общност, дали е на нация, дали е на група, сега той изразява единствено и само себе си“.

Тук можете да гледате цялата лекция на проф. Чавдар Попов:

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram