Кънчевци се вдигат на протест срещу Общински съвет – Казанлък

Мирен граждански протест организират утре жители на казанлъшкото село Кънчево. Хората се противопоставят на взето от Общински съвет – Казанлък решение за отдаване на терен в землището на селото за построяване на фотоволтаична централа.

„Искаме да защитим землището си и правото си да бъдем информирани, и да изразим несъгласието с решения на когото и да било, които са в ущърб на жителите на селото ни, особено, когато са взети подмолно и зад гърба ни“, споделят организаторите.

Протестът е насрочен за  17:00 ч. на 5 януари /петък/ пред читалището в Кънчево.

Припомняме, че на последната си сесия на Общинския съвет на Казанлък на 22 декември м.г., местният парламент гласува учредяването на възмездно право на строеж за срок от 30 години за построяване на фотоволтаична централа с мощност 33-50 Mw в полза на „ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ“ ООД край Кънчево.

Съветниците от „Възраждане“, „Има такъв народ“, ПП-ДБ, част от БСП и „Алтернатива на гражданите“ се възпротивиха, но с 20 гласа – предимно на съветници от ГЕРБ и ДПС, предложението бе прието.

„Имаме сериозни опасения, че става въпрос за един коледен подарък за ДПС или едно негласно изплащане на подкрепата, която ДПС даде на ГЕРБ в лицето на Галина Стоянова на местните избори“, коментира след вземането на решението от Общинския съвет председателят на „Възраждане“ Димитър Пашев. Съпартийците му и също общински съветници д-р Калин Калинов и инж. Симеон Шопов уточниха, че за отдаването за 30 години на 365 дка земеделски земи и овощна градина за изграждане на фотоволтаичен парк Община Казанлък ще получи едва 400 000 лева, което по 2 лева от 1 кв. м на година за всичките 30 години.

„Това е политико-икономическо решение, което не е в полза на гражданите на общината“, заявиха съветниците от „Възраждание“. Те твърдят, че фирмата, на която се отдава площта край казанлъшкото село Кънчево, е свързана с ТЕЦ – Варна и респективно с Ахмед Доган.

Още по-детайлно изложи мотивите си да гласува „против“ съветничката от „Има такъв народ“ Живка Железова. Тя представи от трибуната на Общинския съвет свое разследване, според което бюджетът на Община Казанлък е ощетен с приблизително 1 млн. лева за изграждането на фотоволтаичния парк с мощност 50 МW върху обща площ от 375 дка, чийто статут общината променя за своя сметка в урегулирани поземлени имоти.

„Гласувах против и не подкрепих инвестиционен проект, чийто чист приход от продажбата на активна електроенергия от възобновяеми енергоизточници на годишна база, ще носи на инвеститора прогнозен размер от 9,5 млн. лева“, категорична бе Железова. Тя припомни на колегите си в местния парламент, че с Решение №1121/28.09.2023 г. Общински съвет – Казанлък отложи приемането на това предложени за следващо, т.е. в новия мандат 2023 – 2027, а също и че то е било отхвърлено на заседанията на постоянните комисии, проведени на 18 и 19 декември, три дни преди гласуването.  

Железова посочи в конкретика, че фирма „Джи Ейч Проект“ ООД е вписана в ТРРЮЛНЦ на 27.03.2023 г., като „Джи Ейч Проект“ ЕООД. „Съуправителката на дружеството има участия в 9 търговски дружества, като едно от тях прави най- силно впечатление: „Делта Епсилон“ ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Тя участва и в „Руми-1207“ ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Фондация „Хермес“ с председател един „почетен председател“, твърди Живка Железова.

Тя коментира още: „Оценката, която е дадена за построяването на фотоволтаичния парк, ситуиран в землището на Кънчево върху площ от 375 дка е само 400 100 лв. или 1,15 лв. /кв.м. Този параметър е важен, а не учредяването на възмездно право на строеж, за срок от 30 години, върху 208 дка имоти – общинска собственост, каквато площ следва да заеме построяването на ФтЕЦ. Защото тук става въпрос за пет броя земеделска земя /окрупнена/, която общината променя за своя сметка със Заповед № 1896 от 13.09.2023 г. в урегулирани поземлени имоти със статут „За производствени и складови дейности- фотоволтаична централа“. Прави впечатление доклада за пазарна оценка на оценителя. На 30.11.2023 г. Община Казанлък в качеството си на възложител, възлага с възлагателно писмо № Д06-59/ 30.11.2023 г. само на един оценител да определи пазарната стойност на правото на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 49,5MW. Датата на доклада е 30.11.2023 г., т.е. вещото лице подготвя първия доклад със същата дата, на която Община Казанлък с възлагателно писмо възлага оценката. Определено действа бързо. Докладите са четири, тъй като инвеститора е заложил в инвестиционното си предложение поетапно въвеждане в експлоатация на ФтЕЦ, като ги разделя на 4 такива. Следващите три доклада са с дата 03.12.2023 г. Още в самото начало оценителя си служи с грешни параметри: описва имотите само като поземлени, без да посочва, че същите са преобразувани в УПИ „За производствени и складови дейности- фотоволтаична централа“, независимо че цитира общинската заповед, чрез която същите са със сменен статут“.

В заключение Железова заяви: „Един инвеститор трябва да бъде насърчаван, но една Община е длъжна да преследва обществените интереси, а общинския съветник да си спомни за клетвата, която е положил: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Казанлък и да работя за тяхното благоденствие“.

Цялото решение на Общински съвет – Казанлък ще намерите тук: https://obs.kazanlak.bg/page-8224.html

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram