Казанлъчанин и старозагорец съдят МЗ заради задължителните маски

Казанлъчанинът Здравко Станев и скандалният старозагорски журналист Михаил Михайлов заведоха дела във Върховния административен съд срещу Министерството на здравеопазването заради Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която Заповед от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. отново бе въведено задължително използване на предпазни маски по време на извънредното положение във връзка с заболяванията от короновирус в България. Това съобщиха самите те за Пресс ТВ.

     Въпреки, че министерската заповед бе издадена некоректно в почивен ден – събота, Здравко Станев и Михаил Михайлов са пуснали жалбите си на електронната поща на Върховния административен съд тази нощ, което в условията на извънредно положение се брои за правилно подаване на жалбата.

Въпреки това Михайлов е решил още на 13.04.2020 г. да наруши заповедта на министър Ананиев и да отида до Централна поща – Стара Загора без маска, където официално да внесе отново Жалбата си срещу министерската заповед. И според Здравко Станев и според Михаил Михайлов заповедта на министър Ананиев е незаконна и грубо нарушава човешките права, особено на социално слабите, които нямат пари да си купят маски.

     Здравко Станев е известен с това, че е единствения българин, осъдил България три пъти в Страсбург (единият път след споразумение с държавата). В Казанлък освен това е известен с множеството си дела срещу местния съдия Деян Господинов Илиев, на когото преди много години е преподавал физика в гимназията.

    Михаил Михайлов, който от 6 години води множество дела срещу държавни институции, както и делото „Стефанов срещу България“ пред ЕСПЧ (цялото име на журналиста е Михаил Михайлов Стефанов) стана известен с повдигнатото срещу него обвинение, че е поругал националното знаме на България в заснет от него и публикуван през 2018 г. видеоклип срещу съдебната система в България и срещу „съдебния фашизъм“. Припомняме, че по това обвинение Михаил Михайлов лежа без присъда 9 месеца и 14 дена в Арест „Векилски“ и Затвора-София, а след освобождаването му след намесата на Европейския съд по правата на човека още 2 пъти бе задържан под стража, без да бъде осъден за общо 4 месеца и 6 дена. Към ностоящия момент делото срещу Михайлов в България е спряно в очакване на произнасяне на ЕСПЧ.

Ето и текстът на жалбата на Михаил Михайлов /на снимката/:

                                                                          ДО

                                                                          ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

                                                                     ЖАЛБА

                  от Михаил Михайлов Стефанов                                                                     СРЕЩУ

                    Министерство на здравеопазването, с адрес на управление и за

                               призоваване: гр. София, пл. Света Неделя № 5

                                                                   ОТНОСНО:

                  Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

                                                              Г-да/г-жи съдии,

      Обжалвам като неправилна, незаконосъобразна и нарушаваща човешките ми и граждански права Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Въпросната заповед нарушава както българското, така и европейското законодателство в областта на правата на човека и неправомерно ме принуждава да ходя с маска (като престъпник!) на обществени места. Отделно, заедно с въпросната Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването би трябвало да се посочи откъде ще бъдат доставяни тези маски на социално слаби лица като мен, тъй като аз нямам средства да си закупя такива маски. Тук няма да влизам в подробности каква е вината на държавни институции през последните 6 години да остана без работа, да се разболея тежко и около година и два месеца незаконно да бъда прехвърлян от арест в арест и от затвор в затвор без съд и присъда, както и преди това незаконно да бъда обявен за общодържавно издирване за горе-долу същото време – година и два месеца. За всичко това съм завел дела срещу виновните държавните институции, някои от тях по някои от делата са вече осъдени (престъпната Прокуратура на Р.България досега съм я осъдил 2 пъти!), съдя и България пред ЕСПЧ по делото „Стефанов срещу България“ (Жалба 51127/18 г.)… В случая става въпрос за следното: при положението на социално слаб, в което съм изпаднал, кой ще ми плати маските, които изведнъж стават задължителни, а аз пари за тях нямам? Убеден съм, че в моето положение са още десетки, ако не и стотици хиляди български граждани!

     Тук съм длъжен да посоча, че чл. 63 ал. 4 от Закона за здравето гласи (цитирам):

„Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.“ Тоест, заедно с въпросната Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., министърът би трябвало да посочи откъде гражданите да се снабдят за сметка на държавния или на общинския бюджет с въпросните маски, като особен акцент трябва да се направи на социално слабите като мен. Докато чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето не е изпълнен, считам Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за незаконосъобразна и лично аз отказвам категорично да я спазвам, тъй като и да се опитам да я спазя пак няма да се получи – пари за маски нямам, пък то и маски няма по аптеките…

     Освен това, Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването е незаконна, тъй като за налагането ѝ не са посочени мотиви, както и не е посочено пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.

     Г-да/г-жи съдии, на база на гореизложеното, настоявам да спрете предварителното изпълнение на заповедта до Вашето произнасяне по настоящата жалба. Това мое искане е мотивирано от това, че аз няма как да изпълня заповедта, поради което ще бъда принуден да си стоя в къщи в срока на действие на Заповедта, което се равнява на мярка на неотклонение „домашен арест“, което е сериозна и непоправима за мен вреда.

     Г-да/г-жи съдии, настоявам на база на настоящата жалба в максимално кратък срок да ни призовете на съд с Министерството на здравеопазването и след като се убедите в моята правота да отмените като незаконосъобразна Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

     СПЕЦИАЛНО ИСКАНЕ:

     Предвид че съм социално слаб и тежко болен, моля да бъда освободен от плащането на такси и разноски по настоящото производство. Прилагам Декларация по чл. 83, ал. 2 от ГПК, както и медицински документи, доказващи че съм болен от диабет, диабетна полиневропатия, хипертония, хипертонично сърце, епилепсия, язва и глаукома.

      ПРИЛОЖЕНИЯ:

      1. Декларация по чл. 83, ал. 2 от ГПК (стр. 3-4);

      2. Амбулаторен лист № 2183/19 г., доказващ диабетна полиневропатия (стр. 5);

      3. Медицинско изследване, доказващо хипертонично сърце (стр. 6);

      4. Фиш за спешна медицинска помощ № 0279835/19 г., доказващ епилептичен припадък (стр. 7);

      5. Фиш за спешна медицинска помощ, доказващ язва (стр. 8);

      6. Медицинско заключение, доказващо глаукома (стр. 9);

     7. Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването (стр. 10-11).

     Настоящата жалба и приложенията депозирам в два екземпляра – един за Съда и един за противната страна.

                                                                            Михаил Михайлов Стефанов:

11.04.20 г.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram