Изложба показва значимите за бг наука хабилитирани жени

Документалната изложба „Жените в историята на Българската академия на науките“ бе открита в навечерието на 8-ми март в Музея на розата в Казанлък по инициатива на Регионален академичен център – Казанлък и неговият председател Владимир Чучумишев.

На 19 постера е разположена прелюбопитна информация за участието на жените в развитието на науката и тяхната роля в историята на академията.

Експозицията е част от проекта на научния архив на Българската академия на науките, посочи Вбадимир Чучумишев. Също така на енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“ и се подкрепя финансово от ЮНЕСКО.

Изложбата прави ретроспекция на темата за жените в науката и мястото, което те заемат в Създаването развитието утвърждаването на Българската академия на науките.

В документите по създаването на Българското книжовно дружество през 1869 година в Браила присъства и името на Варвара Хадживелева – жената отстъпила дома си за провеждане на първото учредително събрание за създаването на бъдещата Академия на науките. Нейният пример е последван от други, които основават парични фондове за издаване и награждаване на научни трудове в трудните за Академията години.

Експозицията представя и част от издадените до настоящия момент справочници – първите, печатани по случай 100-годишнината на БАН, справочници за историята на институтите, в които важна роля има женският състав и такива, които са публикувани в чест или в памет на хабилитирани жени.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram