Димитър Пашев с питане до екоминистъра за пресъхването на язовир „Копринка“

В края на миналата седмица внесох в деловодството на Народното събрание въпрос до министъра на околната среда и водите – инж. Росица Карамфилова, във връзка с критично ниското ниво на водния обем на язовир Копринка, съобщи народният представител от Казанлък Димитър Пашев.

В момента полезният обем на водния басейн е едва 10.12%, като само в централната част на язовира има вода, а всички ръкави са пресъхнали. Макар от няколко години насам язовирът по това време на годината да е значително изпускан, чак в такова състояние никога не е бил, обяснява депутатът и лидер на местната „Възраждане“:

„Интересното в случая е, че при направена проверка от мен на състоянието на водните запаси на другите големи язовири в страната се оказа, че само Копринка е в такова плачевно състояние. Повечето от другите язовири са с воден обем около и над 50%, което показва, че причината не е само в липсата на валежи.

Основните функции на язовир Копринка са напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство. В средата на 2002 година чешката фирма „Енерго про“ чрез едноименното си българско дружество печели търг за продажбата на каскада „Копринка“ и по този начин получава два веца – Копринка и Стара Загора, които се захранват от водата на язовира. По този начин построеният от България язовир и собственост на държавата чрез НЕК се експлоатира от чужда фирма, която печели от българските водни ресурси.

Въпросът ми към министъра цели да даде яснота за причините, които довеждат язовира до това състояние, и също така дали има нерегламентирано производство на електроенергия, което да е в пряка връзка с критично ниският воден обем“.

Пашев ще настоява за конкретни отговори по поставените въпроси и обещава да информира гражданите на община Казанлък за развитието на казуса.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram