Вкараха и изкараха „Искра“от местния парламент днес

Ликвидаторът на общинското дружество „Казанлъшка искра“, издаващо едноименния вестник, е депозирал доклад в Общинския съвет с искане за предоставяне на парични средства от Община Казанлък за погасяване на натрупани задължения от дружеството.

Задълженията са в размер на 21 604 лева и са към НАП, доставчици и персонала на дружеството. Искането на ликвидатора Симеон Стоилков е да се поемат от бюджета на Община Казанлък, тъй като, за да стартира процедура по ликвидация е необходимо дружеството да няма задължения към кредитори.

Докладът е „вкаран“ в Общинския съвет от Стоилков по чл.64 ал.6, т.е. като извънредна точка. Първоначално точката бе включена за разглеждане в днешното заседание на малкия парламент, но впоследствие извадена след забележка на общински съветници.

Причината е, че Стоилков няма право да депозира извънредни точки. Това е право единствено на кмета, председателят на Съвета и председателите на постоянните комисии.

Ликвидаторът бе назначен миналата година на 20 декември, тъй като според общинска администрация дружеството е в тежко финансово състояние. Счетоводната загуба за 2020 г. е 7 577,99 лв., при печалба в размер на 3 170 лв. за 2019 г.

Пак според общинска администрация вестникът няма да спре да се издава. За целта оттам предлагат да се разкрият 2 щатни бройки към звено „Други дейности по икономика“, които ще гарантират отпечатването му.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram