Новини от вас: Кипи безсмислен труд в събота

Само до вчера на мястото на тези нови китки имаше стари нови, които бяха засадени преди…