Мъглиж и Николаево работят по общ проект – Видео

Ролята на проекта е да се даде възможност на малцинствени групи за достъп до образование, здравеопазване…