Среща на живо и подаръци са предлагали непознати на около 21% от децата

Над 50% от децата използват социалните мрежи по минимум пет пъти на ден.  Kласацията оглавява ТikTok, следван…