Среща на бизнеса и науката в Тракийски университет е решението на лавандулопроизводителите, след проведената Кръгла маса на Фестивала на лавандулата

Част от множеството инициативи и събития на Националния фестивал на лавандулата, който се проведе в Чирпан…