Г-7 е в ступор от динамичния напредък на отношенията Китай-Русия-Иран-Индия

Г-7 е в ступор от динамичния напредък на многополярния ред, олицетворен от водения от Русия Международен…