Златина Йовчева е председател на РИК – Стара Загора

Районната избирателна комисия в Стара Загора проведе първото си заседание. Тя бе назначена с решение на…