Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството предлага председателят на БЧК Христо Григоров да бъде удостоен с орден „За гражданска заслуга” първа…

Вижте в Пресс тв решенията от правителственото заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Изменя се списъкът на държавите с пазарен риск по Закона за експортното застраховане. Правителството прие изменения…

Вижте в Пресс тв решенията от днешното правителствено заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството одобри новите държавни гаранции за кредитиране на студентите и докторантите Министерският съвет одобри максималния размер…

Вижте в Пресс тв решенията от правителственото заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството прие Доклад за състоянието на администрацията през 2019 година Министерският съвет прие Доклад за състоянието…

Вижте в Пресс тв решенията от правителственото заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството прие новата Концепция за наказателна политика Министерският съвет одобри Концепция за наказателна политика за периода…

Вижте в Пресс тв решенията от правителственото заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето Министър-председателят Бойко Борисов и…

Вижте в Пресс тв решенията взети на правителственото заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Mинистерският съвет одобри 21 национални програми за развитието на образованието за 2020 година Министерският съвет одобри…

Вижте в Пресс тв решенията от заседанието на МС, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството откри институти в структурата на университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския…

Вижте в Пресс тв решението от извънредното заседание на Министерския съвет, проведено днес чрез видеоконферентна връзка

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството…

Вижте в Пресс тв днешното правителственото заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Министерският съвет…