Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Министерски съвет определи нов председател на Националното бюро за правна помощ Министерският съвет определи днес нов…

Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание

Правителството предлага генерал-майор Цанко Стойков да бъде назначен на длъжността „Заместник-началник на отбраната“ Министерският съвет предлага…

Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството одобри Актуализиран план за действие за държавните концеси за периода 2019 – 2020 година Министерският…

Вижте в пресс тв решенията от днешното правителствено заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Над 1.396 млрд. лв. са събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2018 г. Събраните…

Вижте в Пресс тв решенията от днешното правителствено заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Министерският съвет прие отчета на Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България…

Вижте в Пресс тв решенията от днешното правителствено заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството одобри списък с 504 иновативни училища Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България…

Вижте решенията от днешното заседание на МС, проведено чрез видеоконферентна връзка

Правителството одобри План за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2020 г. Министерският съвет одобри…

Вижте решенията на извънредното правителствено заседание, проведено чрез видеоконферетна връзка вчера

Правителството одобри Програма за изграждане, разширение и реконструкция на детски ясли, градини и училища Министерският съвет…

Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Удължавате се сроковете за изготвяне на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и…

Вижте решенията от днешто заседание на МС проведено чрез видеоконферентна връзка

Разликата в заплащането между жените и мъжете в България е намаляла до  13,5% Разликата в заплащането…