Заповед за обществения ред във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на община Мъглиж на 28.02.2021 г

З А П О В Е Д№ РД-09-112/ 24.02.2021 г.гр. МъглижНа основание чл.44, ал.1, т.1, т.4…

Заповед на кмета на гр.Павел баня и указания за местата за настаняване

Информация относно условията на работа на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения Указания…