Новини от Вас: Пълен мрак

Липсва работещо осветление на улиците „Цанко Церковски“ и „Хан Аспарух“, съобщават ни жители на Казанлък. Проблемът…